Ana Sayfa | Site Haritası | İletişim |      English
michael kors outlet store http://www.pettravel.com/makeselect.asp http://ceainstr.com/Pentane.asp http://bighead.co.uk/main.asp http://www.ibew683.org/main.asp http://susan-richards.com/ducks.asp http://www.stiftung3m.org/onit.asp http://barrackhillquarries.com/onitsuka.asp http://www.pressinfocom.com/inPrss.asp cheap nba jerseys louis vuitton outlet coach factory outlet coach outlet cheap jerseys wholesale nba jerseys cheap nfl jerseys Real Jordans http://www.bizmgtjournal.com/amt-lv.htm cheap jordans cheap nfl jerseys cheap nba jerseys Cheap Jordans cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nfl jerseys wholesale cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys from china wholesale nike nfl jerseys wholesale nfl football jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys china wholesale nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys free shipping cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys cheap nike nfl jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys supply


HUKUK SÖZLÜK Türkçe Sözlük
C-Ç

C.SAVCİSİ
MÜDDEİUMUM
Câmi
Cem eden;
Câmia
Topluluk; zümre
Cânî
Cinayet işlemiş olan kimse
Canîb-i beytülmal
Hazine tarafı
Canîb-i vakıf
Vakıf tarafı
Canîp
Yön; taraf; cihet; yan
Cari
Uygulanan; yürürlükte olan
Cây-i teemmül
Etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur
Cebel
Dağ, yüksek tepe.
Cebrî

Zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak

Cebri icra

Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları

Cebri satım

Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım

Celesat-ı âti
Gelecekteki celseler, oturumlar
Celile
Büyük; ulu
Celpname

Yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı

Cemetmek
Toplamak; bir araya getirmek
Cemi ezmân
Bütün zamanlar; zamanların toplamı
cenup
güney
Cereme

Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası

Cerh ü iptal
Çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme
Cevâmi'
Camiler; mescitler; toplanılan yerler
Cevâz
İzin; müsaade; caiz olma
Cevâz bahş
İzin veren; müsaade eden
Cevher
Maya; öz; değerli taş; elmas
Ceza

Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir,yani kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü müeyyidedir.

Ceza şartı
Ceza koşulu; alacaklının zararını karşılama şartı
Cezrî
Asıl ile ilgili; kökle ilgili; kökten; temelden
Cibâyet

Alma; toplama; vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili

Cihet
Yön; taraf; amaç
Cins tashihi

Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın niteliğinin değiştirilerek kütüğe, başka bir nitelikte tescil edilmesi.

Ciro

Çifte yetki veren havale; ticari senedin, arkasına yazılan yazı veya imza ile başkasına devri.

Cismanî
Cisimle, bedenle ilgili; bedensel
Cism-i câmid
Cansız cisim
Cürmiyet
Suç hali; suçluluk
Cürmü meşhut
Suçüstü; göz önünde işlenen suç
Cürüm tasnii
Bir kimse hakkında cürüm uydurmak
Cüz

Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük

Çek

Ödeme aracı; kanun ile belirlenen şekilde düzenlenen, keşidecinin emrinde para bulunan banka üzerinden çekilebilen havalesi

 


AVŞAR Hukuk Bürosu | 2008