AVŞAR HUKUK BÜROSU

HAKKIMIZDA

Temeli, 29.06.1973 yılında Hüseyin Çiftçioğlu’nun Ankara Barosuna kayıtlı olarak hizmet verdiği dava vekilliği bürosuna dayanan “Avşar Hukuk Bürosu” 30.08.1992 tarihinden itibaren Ömer Lütfü Avşar’ın önderliğinde, meslektaşları ile birlikte sorumluluk ve görev paylaşımına dayalı olarak hukuk yaşamına devam etmektedir.

AVŞAR HUKUK BÜROSU


Bu kapsamda büromuz;

Avukat kadrosu ve teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda va 2006 yılında faaliyete geçen Avşar Grup Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.’nin bünyesindeki teknik kadro (maliyeci, mühendis, hukukçu, akademisyen, yabancı hukukçu) ile işbirliği içinde,

Hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki mesele ve anlaşmazlıkların, meri kanunlar ve adalete uygun olarak çözümlenmesi için her derece idari ve adli yargı organları, tahkim, gerçek kişiler, resmi ve özel tüzel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde avukatlık, hakemlik, bilirkişilik ve hukuk danışmanlığı görevlerini ifa etmektedir.

GÖREV İFASINDA TEMEL İLKELERİMİZ

  • Göreve konu tüm işlerin “yazılı” olarak sunulması ve her halükarda toplantı, sözlü danışma, eğitim hizmeti dahil tüm istisnaların dahi yazılı hale getirilmesi, mutabakata/tutanağa bağlanması,
  • Büromuza müracaata konu edilmiş; hukuki mesele ve anlaşmazlıklara yönelik olarak öncelikle hukuki görüş (mütalaa) veya bilgi notu yöntemiyle, sorunun çözümlenmesinde büromuzca izlenecek yol dahil usule ve esasa yönelik bilgi verilmesi,
  • Konunun ivedilikli olması veya gecikmesinde zararı doğması muhtemel tüm hususlar göz önüne alınarak; görevin ifası için gereken makul sürelerin, kanuni sürelere riayet içinde gerçekleştirilmesi, 
  • Konu kapsamında olan sürecin tamamına ilişkin; belge, bilgi ve görgülerin eksiksiz ve yorumsuz olarak, en kısa sürede tespit veya elde edildiği şekliyle ve sadece ilgilisiyle paylaşılması,

UZMANLIĞIMIZ

Kanunlara, avukatlık mesleği ve onuruna sadakat.


SORU CEVAP

captchaImg