AVŞAR HUKUK BÜROSU
T.C.
SAYIŞTAY
2. DAİRE
K. 34370
T. 20.11.2009
Konu : Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar
İlgili Kurum : Tekirdağ Çorlu Belediyesi 2007
• MAHALLİ İDARELER PESONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM ( Uygulama Takip ve Planlaması Konusunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Yetkili Olduğu - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden İzni Bulunmayan Dernek Tarafından Düzenlenen Eğitim Seminerine Katılım Bedeli Ödenmesinin Mümkün Olmadığı )
• MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İZNİ BULUNMAYAN DERNEK VEYA VAKIFLARIN DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ ( Semir Bedeli Ödemesinin Yapılamayacağı - Mahalli İdareler Personeline Eğitim Verecek Dernek Vakıf Gibi Kurumların Faaliyetlerini Gerçekleştirmeden Önce Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden İzin Almaları Gereği )
• EĞİTİM SEMİNERİ ( İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden İzni Bulunmayan Kuruluş Tarafından Düzenlenen Eğitim Semineri Katılım Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenemeyeceği )
3152/m. 1, 2, 11
ÖZET : "Eğitim Semineri" ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden seminerin düzenlenmesine ilişkin izin alındığına dair belge bulunmadığı halde seminer bedeli ödemesi mümkün değildir.
KARAR : "... Mahalli İdarelere Hizmet Derneği tarafından 07.09.200711.09.2007 tarihleri arasında Antalya' da düzenlenen "Eğitim Semineri" ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığından seminerin düzenlenmesine ilişkin izin alındığına ilişkin belge olmadığı halde Belediye Meclis Üyesi .'a ait seminer bedelinin Belediye bütçesinden ödenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.
21.02.2007 tarih B.05.0.MAH.0.65.001/80000-4539 sayılı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Eğitim Faaliyetleri" konulu Genelgede ( 2007/26 );
"3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine göre; mahalli idarelerin yönlendirilmesi, bunlarla ilgili düzenlemelerin yapılması ve bu idarelerin merkezi idare ile olan ilişkilerinin yürütülmesi İçişleri Bakanlığının görevleri arasında bulunmaktadır. Aynı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca da; ... mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek ve planlamasını yapmak konusunda Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yetkilidir.
Belirtilen kanun hükümlerine istinaden; mahalli idare personeline dönük olarak uygulanacak olan eğitim programları arasında koordinasyonun sağlanması, eğitim ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan eğitim amaçlı projelerden beklenen verimin elde edilmesi, mükerrer eğitim uygulamalarının önlenmesi ve kamu kaynaklarının yerinde ve etkin şekilde kullanılmasının temini amacıyla; il özel idaresi, belediye ve mahalli idare birlikleri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşların seçilmiş ve atanmış personeline yönelik olarak uygulanan eğitim, kurs, konferans, seminer ve benzeri adlar altındaki faaliyetlerin yürütülmesinde bundan böyle aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun görülmüştür:
1. Mahalli idare birliği, dernek, vakıf, şirket ve benzeri kuruluşlarca düzenlenen eğitim ve benzeri hizmetlere mahalli idare personelinin katılımı ve bütçeden ödeme yapılabilmesi için, söz konusu faaliyeti düzenleyecek kurum ve kuruluşlar tarafından, eğitim veya faaliyet programı, programda görev alacak kişiler, programın uygulanacağı yer ve katılımcı ücreti de belirlenerek önceden Bakanlıktan izin alınacaktır.
5. İl özel idaresi, belediye ve mahalli idare birlikleri ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar eğitim faaliyetlerine personel göndermeden önce Bakanlık iznini arayacaktır. Eğitim veren kuruluşlarca gönderilecek izin yazıları, gerektiğinde Bakanlıktan teyit edilecektir. Bundan böyle, Bakanlık tarafından izin verilen eğitim programı ve uygulayıcı kuruluş Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün www.mahalli-idareler.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Dolayısıyla, Bakanlıktan izin alınmadan yürütülen eğitim faaliyeti için, bu faaliyeti düzenleyen kuruluşa ve personele mahalli idare bütçesinden ödeme yapılmayacaktır.... " esası benimsenmiştir.
Buna göre, değişik kuruluşlar tarafından mahalli idarelerin personeline yönelik olarak eğitim, kurs, konferans, seminer ve benzeri adlar altındaki faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için faaliyet gerçekleştirilmeden önce bu kuruluşlar tarafından İçişleri Bakanlığından izin alınması, bu faaliyetlere katılımcı gönderecek idarelerin de personel göndermeden önce Bakanlık iznini aramaları ve Bakanlıktan izin alınmadan yürütülen eğitim faaliyeti için, bu faaliyeti düzenleyen kuruluşa mahalli idare bütçesinden ödeme yapılmaması gerekmektedir.
İlişikli ödeme emri belgesi ve eklerinin incelenmesi sonucunda, Mahalli İdarelere Hizmet Derneği İktisadi İşletmesine "Eğitim Semineri" bedeli olarak ... ödeme yapıldığı görülmüş olup, söz konusu kuruluş tarafından Bakanlıktan eğitim faaliyeti düzenleneceğine ilişkin olarak alınan izin yazısının olmadığı; ayrıca seminer daveti yazısında da Bakanlıktan gerekli izinlerin alındığına dair bir ibarenin de bulunmadığı görülmektedir.
SONUÇ : Mahalli İdarelere Hizmet Derneği tarafından 07.09.2007-11.09.2007 tarihleri arasında Antalya' da düzenlenen "Eğitim Semineri" ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden seminerin düzenlenmesine ilişkin izin alındığına dair belge bulunmadığı halde Meclis Üyesi ...'a ait seminer bedeli olan ... Belediye bütçesinden ödenmesi sonucu oluşan kamu zararının ..." sorumlulara ödettirilmesine karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg