AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y1CD E. 2014/4025-K. 2016/743

T.C.
YARGITAY
1. CEZA DAİRESİ
E. 2014/4025
K. 2016/743
T. 24.2.2016
• KASTEN ADAM ÖLDÜRME (Sanığın Resmi Nikahlı Eşiyle İlişki Kuran Evine Rıza Harici Giren ve Eşini Döven Maktulü Haksız Tahrik Altında 6. Kattaki Dairenin Penceresinden Aşağı Atarak Kasten Öldürme Suçundan 5237 S.K. 81/1 ve 29. Maddeleri Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği Gözetilmeden Oluşa Uygun Düşmeyen Yetersiz Gerekçeler ve Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
• SANIĞIN RESMİ NİKAHLI EŞİYLE İLİŞKİ KURAN MAKTULÜ ÖLDÜRME EYLEMİ (Sanığın Maktulü Haksız Tahrik Altında 6. Kattaki Dairenin Penceresinden Aşağı Atarak Kasten Öldürme Suçundan 5237 S.K. 81/1 ve 29. Maddeleri Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği Gözetilmeden Oluşa Uygun Düşmeyen Yetersiz Gerekçeler ve Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Beraat Kararı Verilmesinin İsabetsiz Olacağı)
• HAKSIZ TAHRİK (Sanığın Resmi Nikahlı Eşiyle İlişki Kuran Evine Rıza Harici Giren ve Eşini Döven Maktulü Haksız Tahrik Altında 6. Kattaki Dairenin Penceresinden Aşağı Atarak Kasten Öldürme Suçundan 5237 S.K. 81/1 ve 29. Maddeleri Uyarınca Cezalandırılması Gerektiği Gözetilmeden Oluşa Uygun Düşmeyen Yetersiz Gerekçeler ve Yanılgılı Değerlendirme Sonucu Beraat Kararı Verilmesinin Hatalı Olduğu)
5237/m.29,81/1
ÖZET : Sanığın resmi nikahlı eşiyle ilişki kuran, evine rıza harici giren ve eşini döven maktulü haksız tahrik altında 6. kattaki dairenin penceresinden aşağı atarak kasten öldürme suçundan TCK'nun 81/1, 29. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden oluşa uygun düşmeyen yetersiz gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme sonucu beraat kararı verilmesi hatalıdır.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1-) Sanıklar hakkındaki hükümlerin incelenmesinde;
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıklar ..., ... ve ... hakkında maktul ... kasten öldürme suçundan elde edilen delillerin hükümlülüklerine yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin sanıklar ..., ...., ... Cumhuriyet Savcısının ise sanıklar ..., ..., cezalandırılması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
2-) Sanık ... hakkındaki hükme yönelik temyiz incelemesinde ise;
Tüm dosya kapsamına, 12.12.2012 tarihli bilirkişi raporunda yer alan tespitlere, tanıklar ..., ..., ..., ... ve ...'nun beyanlarına göre; sanık ... evli olan ... maktulle arasındaki ilişkiyi bitirmek istediği için anlaşmazlık meydana geldiği, buna içerleyen ve otopsi sonuçlarına göre uyuşturucu maddelerin etkisi altında bulunduğu belirlenen maktulün olay günü öğlen vakti ..., ..., ortak yaşadığı eve geldiği, kapıyı ..., arkadaşı olan tanık ... açması üzerine içeri girmeden ayrıldığı, kısa bir süre sonra tekrar geldiği, bu defa kapıyı ... açtığı ve içeri girdiği, aralarında tartışma yaşandığı, ... da aralarındaki ilişkiyi bu sırada öğrendiği, maktulün ... dövmeye başladığı, seslerin apartmandaki komşular tarafından da duyulduğu, maktulün ... gitmesini istemesi üzerine tanığın evden ayrılarak durumu telefonla ... yakınlarına bildirdiği, olayı öğrenen ... eve gelmesi üzerine karşılaştığı maktulü kapıldığı haksız tahrikin etkisiyle dövmeye başladığı, devamında 6. kattaki dairenin penceresinden aşağı attığı, hiç beklemeden aşağı inip olayın şokuyla yerden kalkmaya çalışan maktule "daha sen ölmedin mi" diyerek birkaç kez tekme atması suretiyle de öldürme kastını ortaya koyduğu, maktulün batın içi organ hasarı, intra ve retro peritonal kanama sonucu öldüğü anlaşılan olayda,
Sanığın resmi nikahlı eşiyle ilişki kuran, evine rıza harici giren ve eşini döven maktulü haksız tahrik altında 6. kattaki dairenin penceresinden aşağı atarak kasten öldürme suçundan TCK'nun 81/1, 29. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden oluşa uygun düşmeyen yetersiz gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, Cumhuriyet Savcısı ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, 24.02.2016 gününde 1 numaralı bendle ilgili olarak oybirliğiyle, 2 numaralı bendle ilgili olarak ise üye yeterli delil bulunmadığından beraat hükmünün onanması gerektiği yönündeki karşı oyu ve oyçokluğuyla karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg