AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y10CD E. 2015/5127-K. 2016/717

T.C.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
E. 2015/5127
K. 2016/717
T. 10.3.2016
• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA ( Sanığın Sabit Olan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunun Üç Kişi İle Birlikte İşlenmesinin Söz Konusu Olmadığı - Sanığın Cezasının Arttırılamayacağı )
• SUÇUN ÜÇ KİŞİ BİRLİKTE İŞLENMESİ ( Sanığın Sabit Olan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçunun Üç Kişi İle Birlikte İşlenmesinin Söz Konusu Olmadığı - Sanığın Cezasının Arttırılamayacağı )
• ETKİN PİŞMANLIK ( Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükmünün Uygulama Şartları Oluşmadığı Halde Cezasından İndirim Yapılamayacağı )
5237/m. 188, 192
ÖZET : Sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuştur.
Sanığın sabit olan ''uyuşturucu madde ticareti yapma'' suçunun üç kişi ile birlikte işlenmesi söz konusu olmadığı ve sanığın cezasının arttırılamayacağının gözetilmesi gerekir.
Sanık hakkında etkin pişmanlık hükmünün uygulama şartları oluşmadığı halde cezasından indirim yapılması isabetsizdir.
DAVA : Temyiz incelemesi, müdafiinin istemi üzerine sanık E.hakkında duruşmalı, diğer sanıklar hakkında ise duruşmasız olarak yapıldı.
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
KARAR : 1-) Sanıklar E. Ö. ve B. N. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:
Diğer sanık M.'ın çelişkili ve soyut beyanları dışında, sanıkların ele geçirilen suç konusu eroinle ilgisi olduğuna veya sanık M.'ın suçuna iştirak ettiklerine dair kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıklar hakkında beraat yerine mahkûmiyet hükmü kurulması,
Yasaya aykırı, sanıkların müdafilerinin temyiz itirazları ile sanık E. müdafiinin duruşmadaki savunması bu sebeple yerinde olduğundan, resen de temyize tabi olan hükümlerin BOZULMASINA, bozma nedenine göre sanıklar E. Ö. ve B. N.'in SALIVERİLMELERİNE, başka suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadıkları takdirde serbest bırakılmalarının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına,
2-) Sanık M. Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eyleme uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenler dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine, ancak;
1-) Diğer sanıklar E.ve B.hakkındaki bozma nedenine göre;
a-) Sanığın sabit olan ''uyuşturucu madde ticareti yapma'' suçunun üç kişi ile birlikte işlenmesi söz konusu olmadığı ve sanığın cezasının TCK'nın 188. maddesinin 5. fıkrasının birinci cümlesi gereğince arttırılamayacağının gözetilmemesi,
b-) Sanık hakkında TCK'nın 192. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulama şartları oluşmadığı halde cezasından indirim yapılması,
2-) Hükümden sonra 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanığın durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1 ve 1412 Sayılı CMUK'nın 326/2. maddeleri uyarınca sonuç ceza yönünden sanığın kazanılmış haklarının saklı tutulmasına, tutuklama koşullarında değişiklik olmaması ve tutuklu kaldığı süreye göre sanık hakkındaki salıverilme isteğinin reddine, 10.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg