AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y11CD E. 2014/14285-K. 2016/2435

T.C.
YARGITAY
11. CEZA DAİRESİ
E. 2014/14285
K. 2016/2435
T. 17.3.2016
• DOLANDIRICILIK (Suça Konu Sahte Senedin Katılana Alışveriş Karşılığında Teminat Olarak Verildiğinin İddia Edilmesine Rağmen Dosya Kapsamından Senedin Ne Tür Bir Alacak-Borç İlişkisi Sebebiyle ve Hangi Tarihte Katılana Verildiğinin Anlaşılamaması Karşısında Bu Hususun Araştırılarak “Önceden Doğmuş Bir Borç Nedeniyle” Verildiğinin Tespiti Halinde Atılı Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağı)
• SAHTE SENET VERİLMESİ (Suça Konu Sahte Senedin Katılana Alışveriş Karşılığında Teminat Olarak Verildiğinin İddia Edilmesine Rağmen Dosya Kapsamından Senedin Ne Tür Bir Alacak-Borç İlişkisi Sebebiyle ve Hangi Tarihte Katılana Verildiğinin Anlaşılamaması Karşısında Bu Hususun Araştırılarak “Önceden Doğmuş Bir Borç Nedeniyle” Verildiğinin Tespiti Halinde Dolandırıcılık Suçunun Oluşmayacağının Gözetilmesi Gerektiği)
5237/m.53,157
ÖZET : Suça konu sahte senedin katılana alışveriş karşılığında teminat olarak verildiğinin iddia edilmesine rağmen, dosya kapsamından, senedin ne tür bir alacak-borç ilişkisi sebebiyle ve hangi tarihte katılana verildiğinin anlaşılamaması karşısında, bu hususun araştırılarak “önceden doğmuş bir borç nedeniyle” verildiğinin tespiti halinde atılı “dolandırıcılık” suçunun oluşmayacağı gözetilmeden eksik soruşturmayla mahkümiyet hükmü tesisi hatalıdır.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : I. Resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
5237 Sayılı TCK'nun 53. maddesinin uygulanmasında, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 Sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezalarının nitelik ve derecesi takdir kılınmış ve incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
II. Dolandırıcılık suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanığın temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;
1. ... Cumhuriyet Başsavcılığının ... tarih, ... esas sayılı iddianamesinde, suça konu sahte senedin katılana alışveriş karşılığında teminat olarak verildiğinin iddia edilmesine rağmen, dosya kapsamından, senedin ne tür bir alacak-borç ilişkisi sebebiyle ve hangi tarihte katılana verildiğinin anlaşılamaması karşısında, bu hususun araştırılarak “önceden doğmuş bir borç nedeniyle” verildiğinin tespiti halinde atılı “dolandırıcılık” suçunun oluşmayacağı gözetilmeden eksik soruşturmayla yazılı şekilde mahkümiyet hükmü tesisi,
2. Kabule göre de;
5237 Sayılı TCK'nun 53. maddesine dair uygulamanın Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün 2014/140 Esas, 2015/85 Sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 17.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg