AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y12CD E. 2015/4475-K. 2016/3877

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
E. 2015/4475
K. 2016/3877
T. 10.3.2016
• TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (Sanığa Ait Köpeğin Yeterli Sağlamlıkta Olmayan Zincirini Koparıp Sokağa Çıkarak Ölene Doğru Havlaması ve Hamle Yapması Sonucu Ölenin Yere Düşüp Kafasını Yere Çarparak Yaralandığı - Akabinde Tedavisi Devam Ederken Öldüğü/Ölüm İle Düşme Olayı Arasında İlliyet Bağı Bulunduğu Anlaşılmakla Sanığın Mahkumiyetine Dair Mahkemenin Kabul ve Takdirinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı)
• SANIĞA AİT HAYVANIN ÖLÜME NEDEN OLMASI (Köpek Kulübesi İle Yol Arasında Herhangi Bir Tel Örgü veya Kapının Olmaması Sebebiyle Sokağa Çıkarak Ölene Doğru Havlaması ve Hamle Yapması Sonucu Ölenin Yere Düşüp Kafasını Yere Çarparak Yaralandığı - Akabinde Tedavisi Devam Ederken Öldüğü/Ölüm İle Düşme Olayı Arasında İlliyet Bağı Bulunduğu Anlaşılmakla Sanığın Mahkumiyetine Dair Mahkemenin Kabulünün Yerinde Olduğu)
• İLLİYET BAĞI (Sanığa Ait Köpeğin Yeterli Sağlamlıkta Olmayan Zincirini Koparıp Köpek Kulübesi İle Yol Arasında Herhangi Bir Tel Örgü veya Kapının Olmaması Sebebiyle Sokağa Çıkarak Ölene Doğru Havlaması ve Hamle Yapması Sonucu Ölenin Yere Düşüp Kafasını Yere Çarparak Yaralandığı/Akabinde Tedavisi Devam Ederken Öldüğü - Ölüm İle Düşme Olayı Arasında İlliyet Bağı Bulunduğu)
5237/m.85
ÖZET : Sanığa ait köpeğin, yeterli sağlamlıkta olmayan zincirini koparıp, köpek kulübesi ile yol arasında herhangi bir tel örgü veya kapının olmaması sebebiyle sokağa çıkarak ölene doğru havlaması ve hamle yapması sonucu ölenin yere düşüp kafasını yere çarparak yaralandığı, akabinde tedavisi devam ederken öldüğü, ölüm ile düşme olayı arasında illiyet bağı bulunduğu anlaşılmakla, sanığın mahkumiyetine dair mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.
DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, sanık müdafi ile katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelendi gereği düşünüldü:
KARAR : Ölenin olay gecesi 00.50 sularında sokak üzerinde yürüyerek ikametine gittiği esnada, sanığın inşaat halinde olan ikametinde beslediği kangal cinsi köpeğin saldırısı üzerine düşerek başından yaralandığı, kaldırıldığı hastanede tedavi devam ederken 5 gün sonra öldüğü olayda, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun raporuna göre ölümün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı, beyin kanaması, beyin doku hasarı ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu, kişinin kendinde mevcut bir hastalık sebebiyle düştüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölüme neden olan travmatik beyin kanamasının düşme sonucu kafanın sert ve künt bir zemine çarpması sonucu meydana geldiğinin ve düşme sonucu meydana gelen yaralanma ile ölüm arasında illiyet bağı bulunduğu, olay sonrası yapılan incelemede, ölenin düştüğü yere 40 metre mesafede bulunan köpek kulübesinin bulunduğu yer ile yol arasında herhangi bir tel örgünün veya kapının olmadığının tespit edilmesi, kovuşturma aşamasında keşfe katılan bilirkişi tarafından, olayın geçtiği tarihte evin sokağa açılan dış kapısının bulunmadığı için köpeğin sokağa çıktığı, bağlı bulunduğu zincirin yeterli sağlamlıkta olmamasından ve evin sokağa açılan dış kapısının olay tarihinde bulunmadığından sanığın kusurlu olduğunun belirtildiği, sanık aşamalarda alınan savunmalarında; dışarıda köpek havlaması sesi gelince kontrol maksatlı dışarı çıktığında köpeğin zincirini koparmış vaziyette bahçe içerisinde olduğunu ve yola doğru havladığını gördüğünü, yanına inip köpeği kulübesine götürdüğünü, bu sırada oğlunun yolda birinin yattığını söylemesi üzerine hemen şahsın yanına gittiğini beyan etmesi, olaya dair görgüye dayalı bilgisi olan tanık ...'nın soruşturma sırasında alınan ilk beyanlarında, dışarıdan köpek havlama sesi ve ardından bir patırtı gelmesi üzerine dışarı baktığında bir adamın yol üzerinde yerde yattığını ve sanığa ait köpeğin de bu adamın başında olduğunu ve havladığını, bu esnada sanığın köpeğin bulunduğu yere gelerek köpeği sürükleyerek evinin bahçesine götürdüğünü bildirmesi, tanık ...'ün kovuşturma aşamasındaki beyanlarında; köpeğin önce havlayıp sonra zincirini koparttığını, zincirini sürükleyerek ölene doğru gittiğini belirtmesi karşısında, sanığa ait köpeğin, yeterli sağlamlıkta olmayan zincirini koparıp, köpek kulübesi ile yol arasında herhangi bir tel örgü veya kapının olmaması sebebiyle sokağa çıkarak ölene doğru havlaması ve hamle yapması sonucu ölenin yere düşüp kafasını yere çarparak yaralandığı, akabinde tedavisi devam ederken öldüğü, ölüm ile düşme olayı arasında illiyet bağı bulunduğu anlaşılmakla, sanığın mahkumiyetine dair mahkemenin kabul ve takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığından tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.
SONUÇ : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin ceza miktarına, köpeğin fiili ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığına, katılanlar vekilinin ceza miktarına ve lehe hükümlerin uygulanmaması gerektiğine dair temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme aykırı olarak ONANMASINA, 10.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg