AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y12CD E. 2015/4631-K. 2016/3821

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
E. 2015/4631
K. 2016/3821
T. 10.3.2016
• TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Sanık Hakkında Hükmedilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Esnasında Uygulanan Kanun Maddesinin Gösterileceği - Adli Para Cezasının Belirlenmesine Esas Tam Gün Sayısının Gösterilmesi Gerektiği )
• HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Sanık Hakkında Hükmedilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Esnasında Uygulanan Kanun Maddesinin Gösterileceği - Adli Para Cezasının Belirlenmesine Esas Tam Gün Sayısının Gösterilmesi Gerektiği/Taksirle Öldürme )
5237/m. 52/3, 85
5271/m. 232/6
ÖZET : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm kurulmuştur.
Sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi esnasında, uygulanan kanun maddesinin gösterilmemesi ve adli para cezasının belirlenmesine esas tam gün sayısının gösterilmemesi isabetsizdir.
DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık ve katılanlar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanık hakkında hükmedilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi esnasında, uygulanan kanun maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine ve adli para cezasının belirlenmesine esas tam gün sayısının gösterilmemesi suretiyle TCK'nın 52/3. maddesine aykırı hareket edilmesi ile hapis cezasının günlüğü 20 TL den paraya çevrilmesi sırasında sonuç cezanın 12.100 TL yerine 12.000 TL olarak eksik tayini,
SONUÇ : Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususlarda aynı Kanun'un 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden; hükmün üçüncü paragrafındaki “Sanığın ekonomik durumu gözetilerek TCY 52.maddesi uyarınca 1 tam gün karşılığı 20 TL'den olmak üzere hükmedilen hapis cezası karşılığı olarak 12000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,” ibaresi yerine “sanık hakkında hükmedilen 1 yıl 8 ay hapis cezasının 605 gün karşılığı adli para cezasına çevrilmesine, TCK'nın 52/2. maddesi gereğince bir gün karşılığı takdiren 20,00 TL olarak belirlenerek, sonuç olarak SANIĞIN 12.100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,” ibaresinin yazılması suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 10.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg