AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y12CD E. 2015/4780-K. 2016/3853

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
E. 2015/4780
K. 2016/3853
T. 10.3.2016
• TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Sanık Yönetimindeki Çekici İle Park Halinde Bulunan Otomobile Sol Yan Kısmından Sürtme Şeklinde Çarpması Sırasında Lastiği Tamir Etmeye Çalışan Aracın Sürücüsü İle Yayanın Ölümüne Neden Olduğu - Sanığın Asli Kusurlu Oluşu ve Olay Neticesinde İki Kişinin Öldüğü de Gözetilip Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşmak Suretiyle Ceza Tayin Edileceği/Ehliyetinin 3 Aydan Daha Fazla Süreyle Geri Alınması Gerektiği )
• ASLİ KUSURLU SÜRÜCÜNÜN EYLEMİ SEBEBİYLE İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMASI ( Taksirle Öldürme - Sanığın Asli Kusurlu Oluşu ve Olay Neticesinde İki Kişinin Öldüğü de Gözetilip Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşmak Suretiyle Ceza Tayin Edileceği/Ehliyetinin 3 Aydan Daha Fazla Süreyle Geri Alınacağı )
• SANIK YÖNETİMİNDEKİ ÇEKİCİ İLE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCUNDA İKİ KİŞİNİN ÖLMESİ ( Sanığın Asli Kusurlu Oluşu ve Olay Neticesinde İki Kişinin Öldüğü de Gözetilip Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşmak Suretiyle Ceza Tayin Edileceği/Ehliyetinin 3 Aydan Daha Fazla Süreyle Geri Alınması Gerektiği )
5237/m. 53, 85
ÖZET : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm kurulmuştur.
Sanık yönetimindeki yarı römorkun bağlı olduğu çekici ile önünde kısa mesafe arayla seyreden tır nedeniyle görüş alanının daraldığı bir sırada sağ ilerisinde, sol arka lastiği patlaması nedeniyle park halinde bulunan otomobile sol yan kısmından sürtme şeklinde çarpması sırasında, lastiği tamir etmeye çalışan, aracın sürücüsü ile kendisine yardım etmekte olan yayanın ölümüne neden olmuştur. Sanığın asli kusurlu oluşu ve olay neticesinde iki kişinin öldüğü de gözetilip, sanık hakkında adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerekir. Ehliyetinin daha fazla süreyle geri alınması gerektiği gözetilmelidir. 3 ay süreyle geri alınmasına karar verilmesi isabetsizdir.
DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Olay günü 11:00 sıraları sanığın idaresindeki çekici ile meskun mahal sınırları içindeki 8 metre genişlikte, iki şeritli yolda seyri sırasında kendisini geçip, önünde yoluna devam eden tır nedeniyle yolu tam olarak göremediğini, bu nedenle yolun sağında park halinde olan araca çarptığına ilişkin beyanı ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanığın asli kusurlu olduğunu kabul eden mahkemenin takdirinde isabetsizlik bulunmadığı gibi kusurun tespiti hususunun hakimin yetkisi kapsamında olması nedeniyle dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi veya Karayolları Fen Heyetine gönderilerek yeniden rapor alınması yönündeki tebliğname görüşüne, iştirak edilmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin kusura, cezanın ertelenmesi gerektiğine, katılan vekilinin ise sanık hakkında hükmedilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmemesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1-04.08.2013 günü Saat:11.00 sıralarında sürücünün yönetimindeki yarı römorkun bağlı olduğu çekici ile yerleşim yeri içinde, 8 metre genişliğinde, gündüz vakti, bölünmüş, 2 şeritli, eğimsiz, düz, kuru, asfalt kaplama yolda, Adana yönünden Ankara yönüne seyri sırasında olay yerine geldiğinde, önünde kısa mesafe arayla seyreden tır nedeniyle görüş alanının daraldığı bir sırada sağ ilerisinde, sol arka lastiği patlaması nedeniyle park halinde bulunan otomobile sol yan kısmından sürtme şeklinde çarpması sırasında, lastiği tamir etmeye çalışan, aracın sürücüsü . ile kendisine yardım etmekte olan yaya ...'nin ölümüne neden olduğu olayda, sanığın asli kusurlu oluşu ve olay neticesinde iki kişinin öldüğü de gözetilip, sanık hakkında adalet ve hakkaniyet kuralları uyarınca alt sınırdan daha fazla uzaklaşmak suretiyle ceza tayini gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması;
2-TCK 53/6. maddesi uyarınca sürücü belgesinin geri alınması tedbirinin, hakkaniyet, hak ve nasafet ilkeleri ile TCK'nın 3. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, “Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.” şeklindeki düzenleme nazara alınarak ehliyetinin daha fazla süreyle geri alınması gerektiği gözetilmeden, 3 ay süreyle geri alınmasına karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 10.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg