AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y12CD E. 2015/574-K. 2016/3763

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
E. 2015/574
K. 2016/3763
T. 10.3.2016
• KÜLTÜR VARLIĞI TİCARETİ ( Sanığın Aracında Ele Geçirilen Kadın Başı Heykelinin İmitasyon Olduğunun Tespit Edildiği - Unsurları Oluşmayan Kültür Varlığı Ticareti Sanığın Suçundan Beraatine Karar Verileceği )
• KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARIYLA İLGİLİ OLARAK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET ETMEK ( Sanığın Üzerinde Yakalanan Sikkeyi 5 Yıl Önce Fındık Bahçesinde Bulduğunu ve O Günden Beri Cüzdanında Taşıdığını Beyan Ettiği - Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Bildirim Yükümlülüğüne Mazereti Olmaksızın ve Bilerek Aykırı Hareket Eden Kişinin Cezalandırılacağı )
• SANIĞIN ARACINDA ELE GEÇİRİLEN MERMER KADIN BAŞI HEYKELİNİN İMİTASYON OLMASI ( Kadın Başı Heykelinin Bilirkişi Raporu İle İmitasyon Olduğunun Tespit Edildiği - Unsurları Oluşmayan Kültür Varlığı Ticareti Sanığın Suçundan Beraatine Karar Verileceği )
2863/m. 67/1
ÖZET : Sanık hakkında 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince
Kolluk kuvvetleri tarafından, usulüne uygun alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada, bagaj kısmında bir adet mermer kadın başı heykeli ile 7 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, sanık üzerinden de bir adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Bağımsız bilirkişi raporunda, davaya konu mermer kadın başı heykelinin imitasyon, bronz sikkenin ise 2863 sayılı Kanun kapsamında olduğu belirtilmiştir. Fişeklerin, 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğini haiz oldukları tespit edilmiştir. Sanığın kolluk beyanında, üzerinde yakalanan sikkeyi 5 yıl önce fındık bahçesinde bulduğunu ve o günden beri cüzdanında taşıdığını beyan etmiştir. Kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili olarak bildirim yükümlülüğüne mazereti olmaksızın ve bilerek aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu nedenle sanığın cezalandırılması gerekir. Sanığa ait olan mermer kadın başı heykelinin ise, bilirkişi raporu ile imitasyon olduğunun tespit edilmesi karşısında, unsurları oluşmayan “kültür varlığı ticareti” suçundan beraatine karar verilmesi gerekir.
DAVA : 2- Sanık ... hakkında; 2863 sayılı Kanunun 67/2, TCK'nın 62, 52/2, 51/1-3, 53. maddeleri; 6136 sayılı Kanunun 13/4, TCK'nın 62, 50/1-a-3, 52/2, 54. maddeleri gereğince mahkumiyet, 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık .'ün beraatine; 2863 ve 6136 sayılı Kanunlara aykırılık suçlarından sanık .'nin mahkumiyetine ilişkin hükümler, katılan vekili ve sanık . tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1) Katılan vekilinin ve sanık ...'nin, 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:
2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan zarar gördüğünden davaya katılmasına karar verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı adına hazine vekilinin, 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanık . hakkında tesis edilen hükmü temyiz etme hak ve yetkisi bulunmadığı anlaşılmakla, katılan vekilinin temyiz isteminin 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca reddine karar verilerek yapılan incelemede;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın eksik inceleme ile hüküm tesis edildiğine, beraat kararı verilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
2) Katılan vekilinin ve sanık ...'nin, 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince
Sanık ..., 34 ... ... plakalı araçla, mermer bir heykel başını İstanbul'dan Bandırma ilçesi, Edincik Beldesi'nde bulunan ... Akaryakıt istasyonuna getireceği yönünde ihbarda bulunulması üzerine, kolluk kuvvetleri tarafından, usulüne uygun alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada, bagaj kısmında bir adet mermer kadın başı heykeli ile 7 adet 9 mm çapında tabanca fişeğinin, sanık ...'ün üzerinden de bir adet bronz sikkenin ele geçirildiği, dosya kapsamında mevcut bağımsız bilirkişi raporunda, davaya konu mermer kadın başı heykelinin imitasyon (taklit), bronz sikkenin ise 2863 sayılı Kanun kapsamında olduğunun belirtildiği, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 11/03/2013 tarihli raporda, fişeklerin, 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak niteliğini haiz olduklarının tespit edildiği, sanık ...'nin 11/02/2013 tarihli kolluk beyanında, üzerinde yakalanan sikkeyi 5 yıl önce fındık bahçesinde bulduğunu ve o günden beri cüzdanında taşıdığını beyan ettiği anlaşılmakla, sanığın 2863 sayılı Kanunun 67/1. maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği gözetilmeksizin, “sanığın atılı suçu kabul etmediği, sikkeden haberdar olmayabileceği” şeklindeki dosya kapsamına uygun düşmeyen gerekçe ile beraatine dair hüküm tesis edilmesi; sanık ...'a ait olan mermer kadın başı heykelinin ise, bilirkişi raporu ile imitasyon olduğunun tespit edilmesi karşısında, unsurları oluşmayan “kültür varlığı ticareti” suçundan sanık ...'ın beraatine karar verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin ve sanık .'nin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10.3.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg