AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y14CD E. 2015/6909-K. 2016/807

T.C.
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
E. 2015/6909
K. 2016/807
T. 27.1.2016
• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA (Sanığın Suç Tarihi Olan 24.07.2005 Günü İşlediği Fiillerin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılamasına Engel veya Fiillerle İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalmasına Etkili Akıl Hastalığı Ya da Akıl Zayıflığı Bulunup Bulunmadığı Hususunda Rapor Alındıktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerektiği)
• SANIĞIN AKIL ZAYIFLIĞI (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma - Sanığın Suç Tarihi Olan 24.07.2005 Günü İşlediği Fiillerin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılamasına Engel veya Fiillerle İlgili Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Azalmasına Etkili Akıl Hastalığı Ya da Akıl Zayıflığı Bulunup Bulunmadığı Hususunda Rapor Alındıktan Sonra Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Takdir ve Tayini Gerekeceği)
5237/m.32/1-2
ÖZET : Sanığın suç tarihi olan 24.07.2005 günü işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasına engel veya fiillerle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmasına etkili akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı bulunup bulunmadığı hususunda rapor alındıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekir.
DAVA : İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Sanığın kovuşturma evresinde alınan 06.04.2013 tarihli savunmasında; “şizofreni hastası olduğunu, olay tarihinde kriz geldiğini ve bu kriz neticesinde iddianamede anlatılan olayları gerçekleştirdiğini” beyan etmesi, dosya içerisinde mevcut olan Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan alınan 17.09.1998 tarihli raporda, sanığın ceza ehliyetini müessir ve kişide irade, şuur, hareket serbestisi ile olayları kavrayıp onlardan sağlıklı sonuçlara varabilme yeteneğini ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan (şizofreni) denilen akıl hastalığı saptandığı ve 29.08.1993, 27.08.1993 tarihlerinde sanığı bulunduğu suça karşı ceza ehliyetinin olmadığı belirtildiği halde, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinin 05.06.2009 tarihli ve Adli Tıp 4. İhtisas Kurulunun 19.10.2009 tarihli raporlarında, 19.01.2002 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğu tam olup hakkında 5237 Sayılı TCK.nın 32/1 veya 32/2 maddelerinin tatbikine mahal bulunmadığının belirtilmesi karşısında, sanığın aynı Kanunun 32. maddesi kapsamında suç tarihi olan 24.07.2005 günü işlediği fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını algılamasına engel veya fiillerle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azalmasına etkili akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı bulunup bulunmadığı hususunda rapor alındıktan sonra sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gözetilerek 1412 Sayılı CMUK'nın321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg