AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y15CDE. 2013/27935-K. 2016/2348

T.C.
YARGITAY
15. CEZA DAİRESİ
E. 2013/27935
K. 2016/2348
T. 3.3.2016
• NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK (Sanığın Baştan Beri Dolandırıcılık Kastıyla Hareket Etmediğine Dair Savunması Aksine Delil Bulunmaması Karşısında Müştekiler İle Sanık Arasındaki İhtilafın Sözleşmeden Doğan Edimlerin Yerine Getirilmemesi Kapsamında Kalıp Hukuki Nitelik Arzettiği Dikkate Alınarak Atılı Suçlardan Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)
• TATİL BEDELİ OLARAK TAHSİL EDİLEN PARALARIN TATİL HİZMETİ VEREN İLGİLİ OTELLERİN HESAPLARINA YATIRILMAMASI (Sanığın Dolandırıcılık Kastı İle Hareket Ettiğine Dair Delil Bulunmaması/Müştekiler İle Sanık Arasındaki İhtilafın Sözleşmeden Doğan Edimlerin Yerine Getirilmemesi Kapsamında Kalıp Hukuki Nitelik Arzettiği Dikkate Alınarak Atılı Suçlardan Sanığın Beraatine Karar Verileceği)
• DOLANDIRICILIK KASTI BULUNMAMASI (Sanığın Tatil Bedeli Olarak Müştekilerden Tahsil Ettiği Paraları Tatil Hizmeti Veren İlgili Otellerin Hesaplarına Yatırmadığı/Sanığın Baştan Beri Dolandırıcılık Kastıyla Hareket Etmediği Anlaşılmakla Müştekiler İle Sanık Arasındaki İhtilafın Sözleşmeden Doğan Edimlerin Yerine Getirilmemesi Kapsamında Kalıp Hukuki Nitelik Arzettiği - Atılı Suçlardan Sanığın Beraatine Karar Verilmesi Gerektiği)
• İHTİLAFIN SÖZLEŞMEDEN DOĞAN EDİMİ YERİNE GETİRMEMEKTEN İBARET OLDUĞU (Sanığın Tatil Bedeli Olarak Müştekilerden Tahsil Ettiği Paraları İlgili Otellerin Hesaplarına Yatırmadığı/Sanığın Baştan Beri Dolandırıcılık Kastıyla Hareket Etmediği Anlaşılmakla Müştekiler İle Sanık Arasındaki İhtilafın Sözleşmeden Doğan Edimlerin Yerine Getirilmemesi Kapsamında Kalıp Hukuki Nitelik Arzettiği - Sanığın Beraatine Karar Verileceği)
5237/m.158
ÖZET : Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik; sanığın aşamalarda değişmeyen ifadesinde, maddi sıkıntı içine girmesi sebebiyle otel girişlerini yapamaz hale geldiğini belirtip suçlamaları kabul etmemesi, daha sonradan müştekilerin zararının büyük bir kısmını gidermesi, sanığın baştan beri dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğine dair savunması aksine delil bulunmaması karşısında, müştekiler ile sanık arasındaki ihtilafın sözleşmeden doğan edimlerin yerine getirilmemesi kapsamında kalıp hukuki nitelik arzettiği dikkate alınarak atılı suçlardan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden mahkumiyete hükmolunması hatalıdır.
DAVA : Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine dair hükümler, katılan ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle,dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : A... Fotoğrafçılık ve Ticaret Limited Şirketinin yetkilisi olan sanığın, tatil yapmak isteyen müştekilere internet üzerinden aracı şirket olarak tatil sattığı, ancak müştekilerden tatil bedeli olarak tahsil ettiği paraları tatil hizmeti veren ilgili otellerin hesaplarına yatırmaması sebebiyle müştekilerin tatil yapamadığı, bu şekilde sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda,
1-Katılan İ. K. temyiz itirazlarının incelemesinde;
Katılanın yokluğunda verilen ve usulüne uygun olarak 19.3.2012 tarihinde tebliğ olunan 3.10.2011 tarihli mahkumiyet hükmüne yönelik, katılanın yasal süresi geçtikten sonra yaptığı, 27.3.2012 tarihli temyiz inceleme başvurusunun, 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,
2-Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık müdafii tarafından yapılan temyiz itirazlarının incelemesinde;Sanığın aşamalarda değişmeyen ifadesinde, maddi sıkıntı içine girmesi sebebiyle otel girişlerini yapamaz hale geldiğini belirtip suçlamaları kabul etmemesi, daha sonradan müştekilerin zararının büyük bir kısmını gidermesi, sanığın baştan beri dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğine dair savunması aksine delil bulunmaması karşısında, müştekiler ile sanık arasındaki ihtilafın sözleşmeden doğan edimlerin yerine getirilmemesi kapsamında kalıp hukuki nitelik arzettiği dikkate alınarak atılı suçlardan sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyete hükmolunması,
SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden 5320 Sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca hükümlerin BOZULMASINA, 03.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg