AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y16CD E. 2015/6249-K. 2016/1035

T.C.
YARGITAY
16. CEZA DAİRESİ
E. 2015/6249
K. 2016/1035
T. 12.2.2016
• SANIĞIN HIRSIZLIK SUÇUNDA KULLANDIĞI KAMYONETİN ÇALINDIĞINA DAİR BİLDİRİMDE BULUNDUĞU (Eylemin Suçtan Kurtulmaya Yönelik Savunma Hakkı Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden Unsurları Oluşmayan Suç Uydurma Suçundan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
• SUÇ UYDURMA SUÇU (Hırsızlık Suçunda Kullandığı Kamyonetinin Çalındığına Dair Jandarmaya Bildirimde Bulunan Sanığın Eyleminin Suçtan Kurtulmaya Yönelik Savunma Hakkı Kapsamında Kaldığı/Unsurları Oluşmayan Suç Uydurma Suçundan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olacağı)
• JANDARMAYA ŞİKAYET (Hırsızlık Suçunda Kullandığı Kamyonetinin Çalındığına Dair Jandarmaya Bildirimde Bulunan Sanığın Eyleminin Suçtan Kurtulmaya Yönelik Savunma Hakkı Kapsamında Kaldığı Gözetilmeden Unsurları Oluşmayan Suç Uydurma Suçundan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Doğru Görülmediği)
5237/m.267, 271
ÖZET : Hırsızlık suçunda kullandığı kamyonetinin çalındığına dair Jandarmaya bildirimde bulunan sanığın eyleminin suçtan kurtulmaya yönelik savunma hakkı kapsamında kaldığı gözetilmeden, unsurları oluşmayan suç uydurma suçundan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi hatalıdır.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Sanığın sair temyiz itirazlarının reddi,
Ancak;
Hırsızlık suçunda kullandığı kamyonetinin çalındığına dair Jandarmaya bildirimde bulunan sanığın eyleminin suçtan kurtulmaya yönelik savunma hakkı kapsamında kaldığı gözetilmeden, unsurları oluşmayan suç uydurma suçundan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 12.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg