AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y16CD E. 2015/6277-K. 2016/1037

T.C.
YARGITAY
16. CEZA DAİRESİ
E. 2015/6277
K. 2016/1037
T. 12.2.2016
• İFTİRA SUÇU (Müştekinin Aracı Haricen Satın Aldığını ve Kalan Borcunu Halen Ödemediğini Beyan Etmesi Karşısında Sanığın Müştekiye Aracı Teslim Etmesi İçin Noter Marifetiyle İhtarname Çektikten Sonra Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunma Şeklindeki Eyleminin Suç İşlemediğini Bildiği Kimseye Suç Atmak Biçiminde Olmayıp Anayasal Şikayet Hakkını Kullanma Niteliğinde Bulunduğu/ İftira Suçundan Beraatine Karar Verileceği)
• ŞİKAYET HAKKINI KULLANMA (İftira - Sanığın Müştekiye Aracı Teslim Etmesi İçin Noter Marifetiyle İhtarname Çektikten Sonra Cumhuriyet Savcılığına Suç Duyurusunda Bulunma Şeklindeki Eyleminin Suç İşlemediğini Bildiği Kimseye Suç Atmak Biçiminde Olmayıp Anayasal Şikayet Hakkını Kullanma Niteliğinde Bulunduğu Dosya Kapsamından Anlaşılmakla Yasal Unsurları Oluşmayan Suçtan Beraati Yerine Mahkumiyetine Karar Verilmesinin Hatalı Olduğu)
5237/m.267
ÖZET : Sanığın müştekiye aracı teslim etmesi için noter marifetiyle ihtarname çektikten sonra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma şeklindeki eyleminin suç işlemediğini bildiği kimseye suç atmak biçiminde olmayıp anayasal şikayet hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, yasal unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi hatalıdır.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Tayin olunan cezanın süresi itibariyle şartları oluşmadığından, sanık müdafiinin duruşma isteminin CMUK'nın 318. maddesi gereğince REDDİNE;
İftira suçunun oluşabilmesi için; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesinin gerektiği, dosya kapsamında; ihtilafa konu aracın sanığın şirketine ait olduğuna ilişkin ruhsat bilgileri, müştekinin aracı haricen satın aldığını ve satış nedeniyle kalan 1.000 TL borcunu halen ödemediğini beyan etmesi karşısında; sanığın müştekiye aracı teslim etmesi için noter marifetiyle ihtarname çektikten sonra Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunma şeklindeki eyleminin suç işlemediğini bildiği kimseye suç atmak biçiminde olmayıp anayasal şikayet hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla, yasal unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 12.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg