AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y16CD E. 2015/7341-K. 2016/1007

T.C.
YARGITAY
16. CEZA DAİRESİ
E. 2015/7341
K. 2016/1007
T. 19.2.2016
• MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA (Haciz Mahalline Gidildiğinde Yerinde Bulunmadığı Tespit Edilen Eşyaların Taşındığı Yeni Adresinde Olduğunu İddia Eden Sanığın Savunmasının Doğruluğu Araştırılıp Mahcuzun Mevcut Olup Olmadığı Teslim Amacı Dışında Tasarrufta Bulunup Bulunmadığı Belirlendikten Sonra Sonucuna Göre Hukuki Durumun Takdir ve Tayini Gerektiği Gözetilmeden Mahkumiyetine Karar Verilemeyeceği)
• EŞYA MÜSADERESİ (Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Seçenek Yaptırım Olan Adli Para Cezalarının Yerine Getirilmemesi Halinde İnfaz Aşamasında Resen Uygulama Yapılabileceği Nazara Alındığında Hüküm Fıkrasında 5237 S.K. 52/4. Maddesi Gereğince İhtarat Yapılmasının Hatalı Olduğu)
• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ (Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma - Sanık Hakkında Hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi Sırasında ve Tayin Olunan Adli Para Cezasının Bir Gün Karşılığı Olarak Gösterilen Miktarın Takdirinde Uygulanan Kanun Maddelerinin Fıkra ve Bentlerinin Karar Yerinde Gösterilmemesinin Hatalı Olacağı)
5237/m.52/4,289
5275/m.106/3
5271/m.232/6
ÖZET : Muhafaza görevini kötüye kullanma suçundan yapılan yargılamada,
1-Haciz mahalline gidildiğinde yerinde bulunmadığı tespit edilen eşyaların, taşındığı yeni adresinde olduğunu iddia eden sanığın savunmasının doğruluğu araştırılıp mahcuzun mevcut olup olmadığı, teslim amacı dışında tasarrufta bulunup bulunmadığı belirlendikten sonra sonucuna göre hukuki durumun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden mahkumiyetine karar verilmesi,
2-Seçenek yaptırım olan adli para cezalarının yerine getirilmemesi halinde infaz aşamasında resen uygulama yapılabileceği nazara alındığında hüküm fıkrasında TCK'nın 52/4. maddesi gereğince ihtarat yapılması,
3-Sanık hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının, adli para cezasına çevrilmesi sırasında ve tayin olunan adli para cezasının bir gün karşılığı olarak gösterilen miktarın takdirinde uygulanan kanun maddelerinin fıkra ve bentlerinin karar yerinde gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1-) 21.02.2011 tarihinde haczedilerek sanığa yediemin sıfatıyla teslim edilen ve muhafazası için haciz mahalline gidildiğinde yerinde bulunmadığı 03.02.2012 tarihli tutanakla tespit edilen eşyaların, taşındığı yeni adresinde olduğunu iddia eden sanığın savunmasının doğruluğu araştırılıp mahcuzun mevcut olup olmadığı, teslim amacı dışında tasarrufta bulunup bulunmadığı belirlendikten sonra sonucuna göre hukuki durumun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma sonucu yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,
Kabul ve uygulamaya göre de;
2-) Seçenek yaptırım olan adli para cezalarının yerine getirilmemesi halinde 6545 sayılı Kanunla değişik 5275 sayılı Kanunun 106/3. maddesi uyarınca infaz aşamasında resen uygulama yapılabileceği nazara alındığında hüküm fıkrasında TCK'nın 52/4. maddesi gereğince ihtarat yapılması,
3-) Sanık hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının, adli para cezasına çevrilmesi sırasında ve tayin olunan adli para cezasının bir gün karşılığı olarak gösterilen miktarın takdirinde uygulanan kanun maddelerinin fıkra ve bentlerinin karar yerinde gösterilmemesi suretiyle CMK'nın 232/6. maddesine muhalefet edilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 19.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg