AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y17CD E. 2015/17623-K. 2016/3067

T.C.
YARGITAY
17. CEZA DAİRESİ
E. 2015/17623
K. 2016/3067
T. 9.3.2016
• UYARLAMA YARGISI (Temyiz Edilmeksizin Kesinleşen Hükmün Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasalar Yönünden Uyarlama Yargısının Konusu Olabileceği - Genel Yargı ile Uyarlama Yargısının Birlikte Yürütülemeyeceği)
• HUKUKEN VARLIK KAZANMAYAN KARAR (Temyiz Davasına Konu Edilemeyeceği - Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Yasalar Yönünden Uyarlama Yargısının Konusu Olabileceği Genel Yargı ile Uyarlama Yargısının Birlikte Yürütülemeyeceği)
1412/m. 317
ÖZET : Temyiz edilmeksizin kesinleşen ilk hüküm ancak, suç tarihinden sonra yürürülüğe giren yasalar yönünden uyarlama yargısının konusu olabilir ve genel yargı ile uyarlama yargısı birlikte yürütülemez.Hukuken varlık kazanmayan bir kararın temyiz davasına konu edilmesi de mümkün değildir.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Hükümlü ... hakkında kurulan 06/10/2004 gün ve 2004/57 Esas ve 2004/397 Karar sayılı hükmün katılan ... vekili tarafından temyiz edildiği diğer katılanlar ... ,... ve ... tarafından temyiz edilmeksizin kesinleştiğinin anlaşılması karşısında, ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 18.9.2007 gün ve 2007/125-2007/186 sayılı kararında açıklandığı gibi, adı geçen hükümlü hakkındaki temyiz edilmeksizin kesinleşen ilk hüküm ancak, suç tarihinden sonra yürürülüğe giren yasalar yönünden uyarlama yargısının konusu olabilir ve genel yargı ile uyarlama yargısı birlikte yürütülemez.
Hükümlü hakkındaki 06/10/2004 gün ve 2004/57 Esas ve 2004/397 Karar sayılı kararın katılan Ufuk Güneş vekili tarafından temyiz edilmesi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5320 sayılı Yasa'nın 8/2. maddesinin verdiği yetki çerçevesinde değerlendirilmesi için gönderildiği, hakkında katılanlar ..., ... ve ... yönünden işlemiş olduğu eylemlere ilişkin hüküm kesinleşmiş olan ...'nin tekrar yargılama sürecine dahil edilerek, 13/12/2006 gün 2006/183 Esas 2006/699 Karar sayılı hükmün kurulduğu katılan ... vekili ve hükümlü müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine katılan ...'a karşı hükümlünün eylemi nedeniyle bozma kararı neticesinde 13/11/2013 gün 2013/138 Esas 2013/448 Karar sayılı karar ile kurulan hükmün hükümlü müdafii tarafından temyiz edildiği anlaşılmaktadır. Yakınan ...'a yönelik eylem nedeniyle kurulan 13/12/2006 gün 2006/183 Esas, 2006/699 Karar ve 13/11/2013 gün 2013/138 Esas 2013/448 Karar sayılı kararların, hukuki değerden yoksun ve yok hükmünde olduğundan, hukuken varlık kazanmayan bir kararın temyiz davasına konu edilmesi de mümkün değildir.
SONUÇ : Bu nedenlerle, hükümlü ... hakkında yeniden kurulan 13/11/2013 gün 2013/138 Esas, 2013/448 Karar sayılı hükme yönelik, hükümlünün konusu bulunmayan temyiz talebinin 5320 sayılı Yasa'nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nun 317. maddesi uyarınca isteme uygun olarak REDDİNE, 5252 sayılı Kanun'un 9/3. maddesine göre, gereğinin takdiri yönünden, mahkemesine gönderilmesi için dosyanın incelenmeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 09.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg