AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y17CD E. 2016/43-K. 2016/2141

T.C.
YARGITAY
17. CEZA DAİRESİ
E. 2016/43
K. 2016/2141
T. 23.2.2016
• HIRSIZLIK SUÇU (Müştekinin Zararının Yüksek Olduğunu İfade Ettiği - Müştekinin İfadeleri Gözetildiğinde Uygulama Olanağı Bulunmayan Hırsızlık Malının Değerinin Az Olduğundan Bahisle Ceza-i İndirim Yapılmasının Hatalı Olduğu/Ayrıca Hapis Cezasının Hesaplamasında Hata Yapıldığı/Eksik Ceza Tayini)
• MÜŞTEKİNİN ZARARININ FAZLA OLMASI (Müştekinin İfadeleri Gözetildiğinde Uygulama Olanağı Bulunmayan Hırsızlık Malının Değerinin Az Olduğundan Bahisle Ceza-i İndirim Yapılmasının Hatalı Olduğu - Hırsızlık Suçu/Ayrıca Hapis Cezasının Hesaplamasında Hata Yapıldığı/Eksik Ceza Tayini/Zincirleme Suç)
• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (Müştekinin Evine Bir Suç İşleme Kararının İcrası Kapsamında Değişik Zamanlarda Girildiği - Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu İçin 5237 S.K. 43. M. Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmamasının Karşı Temyiz Bulunmadığından Bozma Nedeni Yapılmadığı/Kararın Onanacağı)
5237/m. 43,142/2-h,143,145
ÖZET : Hırsızlık suçundan sanık hakkındaki yargılamada, müştekinin zararının yüksek olduğunu söylemesi karşısında uygulama olanağı bulunmadığı halde hırsızlık malının değerinin az olması nedeniyle ceza-i indirim yapılması, hapis cezası hesaplamalarında hata yapalıkarak eksik cezaya hükmedilmesi ve müştekinin evine bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda girmesi sebebiyle konut dokunulmazlığının ihlali suçu için aynı Kanun'un 43. maddesindeki zincirleme suç hükümlerinin uygulanmaması, karşı temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.Karar onanmıştır.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Sanık hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18.07.2014 gün 2014/253 Esas, 2014/402 sayılı, 23.10.2014 gün 2014/181 Esas, 2014/653 sayılı, 18.11.2014 gün 2014/132 Esas, 2014/914 Sayılı , 27.03.2015 gün 2014/127 Esas, 2015/516 Sayılı ve 26.03.2015 gün 2014/413 Esas, 2015/419 Sayılı kararlarla verilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” dair kararlar için 5271 Sayılı CMK'nın 231/11. maddesi uyarınca, mahal mahkemesince ilgili mahkemesine ihbarda bulunulması mümkün görülmüştür.
Müştekinin 26.08.2015 tarihli celsede 1.500,00 TL'nin üzerinde zararının olduğunun söylemesi karşısında; uygulama olanağı bulunmayan 5237 Sayılı TCK'nın 145. maddesi uyarınca yazılı şekilde uygulama yapılması, sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde, 5237 Sayılı Kanun'un 142/2-h, 143 ve 145. maddelerine göre tayin edilen 6 yıl 3 ay hapis cezasından aynı Kanun'un 43. maddesiyle 1/4 oranında arttırım yapılırken 7 yıl 9 ay 22 gün olarak verilmesi gereken hapis cezasının 6 yıl 21 ay 22 gün olarak belirlenmesi, aynı Kanun'un 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılırken 6 yıl 6 ay 3 gün olarak verilmesi gereken hapis cezasının 5 yıl 17 ay 28 gün olarak belirlenerek, hesap hatası sebebiyle eksik cezaya hükmedilmesi ve müştekinin evine bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda girmesi sebebiyle konut dokunulmazlığının ihlali suçu için aynı Kanun'un 43. maddesinin uygulanmaması, karşı temyiz bulunmadığından, bozma nedeni yapılmamıştır.
SONUÇ : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre, sanık ve müdafinin temyiz nedeni yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle eleştiriler dışında diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA, 23.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg