AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y2CD E. 2014/20459-K. 2016/385

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2014/20459
K. 2016/385
T. 14.1.2016
• HIRSIZLIK (Suça Sürüklenen Çocuğun Denetim Süresi İçinde Suç İşlemesi - Suç İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre Öngörülen 7 Yıl 12 Aylık Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği/Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürüleceği)
• DENETİM SÜRESİ İÇİNDE YENİ SUÇ İŞLENMESİ (Hırsızlık - Suça Sürüklenen Çocuğun Denetim Süresi İçinde Suç İşlemesi/Suç İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre Öngörülen 7 Yıl 12 Aylık Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçtiğinden Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürülmesine Karar Verilmesi Gerektiği)
• ZAMANAŞIMI NEDENİ İLE DÜŞME (Suça Sürüklenen Çocuğun Denetim Süresi İçinde Suç İşlemesi/Hırsızlık - Suç İçin Öngörülen Cezanın Türü ve Yukarı Sınırına Göre Öngörülen 7 Yıl 12 Aylık Zamanaşımının Suç Tarihinden İnceleme Tarihine Kadar Geçtiği/Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Açılan Kamu Davasının Zamanaşımı Sebebiyle Düşürüleceği)
5237/m.66/1-e,66/2,67/4,142/1-b
5271/m.231
ÖZET : Suça sürüklenen çocuk hakkında 08/04/2009 tarihli karar ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, hükmün 19/06/2009 tarihinde kesinleşmesinden sonra denetim süresi içerisinde 02/05/2010 tarihinde yeni suç işlendiği ve bu suçtan mahkumiyetinin kesinleştiği belirlenerek; suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 S.K. 142/1-b maddesinde belirtilen suç için öngörülen cezanın türü ve yukarı sınırına göre, aynı Kanun'un 66/1-e, 66/2, 67/4 maddelerinde öngörülen 7 yıl 12 aylık zamanaşımının suç tarihi olan 23/01/2007 tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması, bozmayı gerektirmiş, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden suça sürüklenen çocuk hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı sebebiyle düşürülmesine karar verilmiştir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 5271 Sayılı Kanun'un 231. maddesinin 8. fıkrasında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde, denetim süresi içinde dava zamanaşımının duracağı ve maddenin 11. fıkrasında, denetim süresi içinde kasten yeni suç işlenmesi halinde mahkemece hükmün açıklanacağı düzenlenmiş olup, duran zamanaşımının, denetim süresi içinde işlenen suçtan dolayı verilen hükümlülük kararının kesinleşmesi koşuluyla suçun işlendiği tarihte yeniden işlemeye başlayacağı kabul edilerek yapılan incelemede;
Suça sürüklenen çocuk hakkında 08/04/2009 tarihli karar ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup, hükmün 19/06/2009 tarihinde kesinleşmesinden sonra denetim süresi içerisinde 02/05/2010 tarihinde yeni suç işlendiği ve bu suçtan mahkumiyetinin kesinleştiği belirlenerek;
Suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-b maddesinde belirtilen suç için öngörülen cezanın türü ve yukarı sınırına göre, aynı Kanun'un 66/1-e, 66/2, 67/4 maddelerinde öngörülen 7 yıl 12 aylık zamanaşımının suç tarihi olan 23/01/2007 tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan sebeple istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak suça sürüklenen çocuk hakkında açılan kamu davasının zamanaşımı sebebiyle DÜŞÜRÜLMESİNE, 14.01.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg