AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y2CD E. 2015/17154 K.-2016/391

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2015/17154
K. 2016/391
T. 14.1.2016
• HIRSIZLIK (Sanığın Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalandığında Suça Konu Televizyonu Evinde Sakladığı Yerden Getirerek Polislere Teslim Etmek Suretiyle İadesini Sağladığının Anlaşılması Karşısında Gerçekleşen İade Sebebiyle Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)
• ETKİN PİŞMANLIK (Sanığın Kolluk Görevlileri Tarafından Yakalandığında Suça Konu Televizyonu Evinde Sakladığı Yerden Getirerek Polislere Teslim Etmek Suretiyle İadesini Sağladığının Anlaşılması Karşısında Gerçekleşen İade Sebebiyle Sanık Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanacağı)
• SANIĞIN ÇALDIĞI TELEVİZYONU İADE ETMESİ (Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği)
5237/m.53,168/1
ÖZET : Sanığın kolluk görevlileri tarafından yakalandığında, suça konu televizyonu evinde sakladığı yerden getirerek polislere teslim etmek suretiyle iadesini sağladığının anlaşılması karşısında; gerçekleşen iade sebebiyle sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 5237 Sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline dair Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 Sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
I-)Sanık hakkında işyeri dokunulmazlığını bozma suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ;
Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün ONANMASINA,
II-)Sanık hakkında hırsızlık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Dosya içerisinde yer alan 03/01/2012 tarihli tutanak içeriğinden, sanığın kolluk görevlileri tarafından yakalandığında, suça konu televizyonu evinde sakladığı yerden getirerek polislere teslim etmek suretiyle iadesini sağladığının anlaşılması karşısında; gerçekleşen iade sebebiyle sanık hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 168/1 maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, 14.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg