AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y20CD E. 2015/14686-K. 2016/1397

T.C.
YARGITAY
20. CEZA DAİRESİ
E. 2015/14686
K. 2016/1397
T. 9.3.2016
• UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU (Sanık Tarafından Diğer Sanığa Gönderilen Uyuşturucu Maddenin Ele Geçirilmesi Olayıyla İlgili Soruşturma Evrakının Onaysız Fotokopi Olduğu - Mahkemece Varsa Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Dosyaya Konulması Gerektiği)
• ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANACAĞI (Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu - Kargo Yoluyla Kendilerine Gönderilen Pakkette Ele Geçirilen Net 6,3 Gram Esrarı Sanıkların Kullanma Dışında Bir Amaçla Bulundurduklarına Dair Yeterli ve Kesin Delil Olmadığı/Mahkemece Atılı Suçtan Sanıkların Beraatlerine Karar Verileceği)
• EKSPERTİZ RAPORUNUN DOSYADA BULUNMADIĞI (Mahkemece Varsa Aslı veya Onaylı Örnekleri Getirtilerek Dosyaya Konulacağı - Yoksa Uyuşturucu Maddeye Dair Ekspertiz Raporu Alınması Gerektiği/Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu)
5237/m.191
ÖZET : Dava; uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna ilişkindir.Sanık tarafından diğer sanığa gönderilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi olayıyla ilgili soruşturma evrakının onaysız fotokopi olduğu, suç konusu madde ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından; varsa aslı veya onaylı örnekleri getirtilerek dosyaya konulması, yoksa uyuşturucu maddeye dair ekspertiz raporu alınması gerektiği gözetilmelidir. Kargo yoluyla kendilerine gönderilen pakkette ele geçirilen net 6,3 gram esrarı kullanma dışında bir amaçla bulundurduklarına dair mahkumiyetlerini gerektirir yeterli ve kesin delil olmadığı gözetilmeden; uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraatleri yerine mahkûmiyetlerine karar verilmiş olması bozma nedenidir.
DAVA : Dosya incelendi.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü:
KARAR : Sanık ... müdafiinin temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılmasına dair isteğinin, hükmolunan hapis cezasının süresine göre 5320 Sayılı Kanun'un 8/1, 1412 Sayılı CMUK'nın 318 ve CMK'nın299. maddeleri uyarınca reddine karar verilerek tüm sanıklar hakkında duruşmasız inceleme yapılmıştır.
"04/11/2008, 08/11/2008, 09/11/2008, 29/12/2008, 05/02/2009, 24/03/2009, 08/04/2009 ve 09/04/2009" olan suç tarihlerinin gerekçeli kararda "09/04/2009" olarak gösterilmiş olması, mahkemesince düzeltilebilecek maddi hata olarak değerlendirilmiştir.
1-)Sanıklar ..., ..., ...., .... ve ...hakkındaki tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine dair kanun yolu talebinin incelenmesinde;
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçundan dolayı, 5237 Sayılı TCK'nın 191. maddesinin 2. fıkrası gereğince verilen “tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” dair kararlar, sözü edilen fıkraya 14.04.2011 tarihinde
yürürlüğe giren 6217 Sayılı Kanun'un 20. maddesiyle eklenen son cümleye göre, durma kararı niteliğinde olup, itiraz kanun yoluna tabi bulunması nedeniyle, itirazla ilgili gerekli kararın yetkili ve görevli itiraz merciince verilmesi için, dosyanın incelenmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığı'na İADESİNE,
2-)Sanıklar..., ..., ... ve ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna dair olarak kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde;
a-)04/11/2008 tarihinde hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen ...'ta ele geçirilen, 09/11/2008 tarihinde hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen ...'de ele geçirilen ve sanık ... sorumlu tutulduğu olaylar ile ilgili soruşturma evrakının onaysız fotokopi olduğu, suç konusu madde ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından; varsa aslı veya onaylı örnekleri getirtilerek dosyaya konulması, yoksa uyuşturucu maddeye dair ekspertiz raporu alınması gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,
b-)08/11/2008 tarihinde sanık ... tarafından sanık ... gönderilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi olayıyla ilgili soruşturma evrakının onaysız fotokopi olduğu, suç konusu madde ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından; varsa aslı veya onaylı örnekleri getirtilerek dosyaya konulması, yoksa uyuşturucu maddeye dair ekspertiz raporu alınması gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,
c-)29/12/2008 tarihinde sanık ... haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen ...'e sattığı uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi olayıyla ilgili soruşturma evrakının onaysız fotokopi olduğu, suç konusu madde ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından; varsa aslı veya onaylı örnekleri getirtilerek dosyaya konulması, yoksa uyuşturucu maddeye dair ekspertiz raporu alınması gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,
d-)05/02/2009 tarihinde sanık Sertaç'a getirirken hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen ...'da ele geçirilen, sanık ... 24/03/2009 tarihinde haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen ... ve ... isimli kişilere sattığı, 08/04/2009 tarihinde ise hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yürütülen.... isimli kişiye sattığı uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi olaylarıyla ilgili soruşturma evrakının onaysız fotokopi olduğu, suç konusu madde ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından; varsa aslı veya onaylı örnekleri getirtilerek dosyaya konulması, yoksa uyuşturucu maddeye dair ekspertiz raporu alınması gerektiği gözetilmeden eksik araştırma ile hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükümlerin BOZULMASINA,
3-)Sanıklar ... ve ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçuna dair olarak kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde;
24/03/2009 tarihinde kargo yoluyla kendilerine gönderilen pakkette ele geçirilen net 6,3 gram esrarı kullanma dışında bir amaçla bulundurduklarına dair mahkumiyetlerini gerektirir yeterli ve kesin delil olmadığı gözetilmeden; uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraatleri yerine yazılı gerekçeyle mahkûmiyetlerine karar verilmiş olması,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA, 09.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg