AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y20CD E. 2015/1651-K. 2016/1447

T.C.
YARGITAY
20. CEZA DAİRESİ
E. 2015/1651
K. 2016/1447
T. 10.3.2016
• KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA ( Sanığın Evinde Yapılan Arama Sonucu Ele Geçirilen Net 9 Gram Esrarı Başkasına Devir Tedarik veya Ticari Amaçla Bulundurduğu Konusunda Sanık İle Kendisinde Uyuşturucu Madde Ele Geçmeyen Diğer Sanık Arasında Geçen Suç Tarihinden Altı Ay Öncesine Ait Telefon Görüşmeleri Dışında Yeterli ve Kesin Delil Olmadığı - Sanık Hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçundan Hüküm Kurulacağı )
• UYUŞTURUCU MADDE İMAL VE TİCARETİ ( Sanığın Evinde Yapılan Arama Sonucu Ele Geçirilen Net 9 Gram Esrarı Başkasına Devir Tedarik veya Ticari Amaçla Bulundurduğu Konusunda Sanık İle Kendisinde Uyuşturucu Madde Ele Geçmeyen Diğer Sanık Arasında Geçen Suç Tarihinden Altı Ay Öncesine Ait Telefon Görüşmeleri Dışında Yeterli ve Kesin Delil Olmadığı - Sanık Hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )
5237/m. 188, 191
ÖZET : Sanığın, evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen net 9 gram esrarı, "kullanmak için bulundurduğuna" dair savunmasının aksine, başkasına devir, tedarik veya ticari amaçla bulundurduğu konusunda, sanık ile kendisinde uyuşturucu madde ele geçmeyen diğer sanık arasında geçen suç tarihinden altı ay öncesine ait telefon görüşmeleri dışında, her türlü şüpheden uzak, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil olmadığı gözetilerek sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hüküm kurulması gerekir.
DAVA : Dosya İncelendi.
Gereği Görüşülüp Düşünüldü :
KARAR : 1-)Sanık ... hakkında verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde:
Sanığın, evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen net 9 gram esrarı, "kullanmak için bulundurduğuna" dair savunmasının aksine, başkasına devir, tedarik veya ticari amaçla bulundurduğu konusunda, sanık ile kendisinde uyuşturucu madde ele geçmeyen sanık İrfan arasında geçen suç tarihinden altı ay öncesine ait telefon görüşmeleri dışında, her türlü şüpheden uzak, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil olmadığı gözetilmeden sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan hüküm kurulması yerine, yazılı şekilde karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,
2-)Sanık ... hakkında verilen mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde:
Sanığın, eşi olan sanık ... ile birlikte ikamet ettikleri evde yapılan arama sonucu ele geçirilen net 9 gram esrarın kendisine ait olmadığını savunması aşamalarda evde bulunan esrarın kendisine ait olduğunu beyan etmesi karşısında, sanık ile kendisinde uyuşturucu madde ele geçmeyen sanık İrfan arasında geçen telefon konuşmaları dışında, sanığın atılı suçu işlediğine dair kuşku sınırlarını aşan kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan hükmün BOZULMASINA,
3-)Sanıklar ... ve ... hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz incelemesinde:
Kendilerinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmeyen, diğer sanık . evinde yakalanan uyuşturucu maddeler ile ilgileri saptanmayan ve telefon görüşmelerinde sattıkları kabul edilen haplar ele geçirilerek uyuşturucu madde olup olmadığı teknik bir yöntemle de tespit edilemediğinin anlaşılmasına göre; sanıkların atılı suçu işlediğine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen telefon görüşmeleri dışında delil bulunmadığı gözetilmeden beraatleri yerine, mahkumiyetlerine karar verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan hükümlerin BOZULMASINA, 10.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg