AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y21CD E. 2016/363-K. 2016/2353

T.C.
YARGITAY
21. CEZA DAİRESİ
E. 2016/363
K. 2016/2353
T. 15.3.2016
• MÜHÜR BOZMA (Suça Konu Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağından Önceki Son Mühürleme İşleminin Hangi Tarihte Yapıldığı Araştırılıp Varsa Buna Dair Tutanağının Getirtilip İncelenmesi Son Mühürleme Tutanağının Adına Tanzim Edildiği Kişinin Sanık Dışında Bir Kişi Olması Halinde Bu Şahsın Olaya Dair Beyanlarının Alınması ve Mühürleme Tarihinde Tutanağa Konu Adreste Kimin Faaliyet Gösterdiğinin Tespit Edilmesi Gerektiği)
• KAÇAK/USULSÜZ ELEKTRİK TESPİT TUTANAĞININ İNCELENMESİ (Mühür Bozma - Son Mühürleme İşleminin Hangi Tarihte Yapıldığı Araştırılıp Varsa Buna Dair Tutanağının Getirtilip İncelenmesi Son Mühürleme Tutanağının Adına Tanzim Edildiği Kişinin Sanık Dışında Bir Kişi Olması Halinde Bu Şahsın Olaya Dair Beyanlarının Alınması ve Mühürleme Tarihinde Tutanağa Konu Adreste Kimin Faaliyet Gösterdiği Sanığın Bu Yerde Faaliyete Başladığı Tarihte Sayacın Halen Mühürlü Olup Olmadığı da Tespit Edilmesinden Sonra Tüm Delillerin Birlikte Değerlendirileceği)
5237/m.203
ÖZET : Suça konu kaçak/usulsüz elektrik tespit tutanağından önceki son mühürleme işleminin hangi tarihte yapıldığı araştırılıp varsa buna dair tutanağının getirtilip incelenmesi, son mühürleme tutanağının adına tanzim edildiği kişinin sanık dışında bir kişi olması halinde bu şahsın olaya dair beyanlarının alınması ve mühürleme tarihinde tutanağa konu adreste kimin faaliyet gösterdiği, sanığın bu yerde faaliyete başladığı tarihte sayacın halen mühürlü olup olmadığı da tespit edilmesinden sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1-)Sanığın; tutanağa konu işyerini üç yıldan beri işlettiğini, kaçak tespit tutanağındaki hususlarda bilgisinin olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini savunması, iddianamede bahsi geçen ilk mühürleme tutanağı (Elektrik Bağlantı Bildirimi-İş Bitimi başlıklı belge) 17.11.1987 tarihli olup belgede mühür pens numarasının yazılı olmaması, katılan kurumca 28.01.2014 tarihli yazı ekinde dosyaya ibraz edilen belgelere göre, tutanağa konu yere dair olarak 01.12.2005 tarihli kaçak/usulsüz elektrik tespit tutanağı tutulup ... numaralı pens ile mühürleme işlemi yapıldığı, yine 13.01.2007 günü teminatsız olarak elektrik kullanmadan dolayı yeniden kesinti işlemi yapılıp sayacın 1542816 numaralı pens ile mühürlendiğinin anlaşılması ve 03.02.2014 tarihli kolluk araştırmasına göre de, tutanağa konu işyerinde bulunan sanığa ait şirketin 2009 yılı itibariyle faaliyette olduğunun tespit edilmesi karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek biçimde belirlenmesi bakımından, suça konu 22.08.2012 tarihli kaçak/usulsüz elektrik tespit tutanağından önceki son mühürleme işleminin hangi tarihte yapıldığı araştırılıp varsa buna dair tutanağının getirtilip incelenmesi, son mühürleme tutanağının adına tanzim edildiği kişinin sanık dışında bir kişi olması halinde bu şahsın olaya dair beyanlarının alınması ve mühürleme tarihinde tutanağa konu adreste kimin faaliyet gösterdiği, sanığın bu yerde faaliyete başladığı tarihte sayacın halen mühürlü olup olmadığı da tespit edilmesinde sonra toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilip sonucuna göre hukuki durumunun tayin ve takdiri yerine eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, yasaya aykırı,
2-) Kabule göre de; T.C. Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nın 53. maddesine dair olan, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının 24.11.2015 gün ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olmasından kaynaklanan zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg