AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y3CD E. 2015/19320-K. 2016/1445

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2015/19320
K. 2016/1445
T. 21.1.2016
• KASTEN YARALAMA SUÇU (Yargılama Esnasında Asker Olduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Terhis Tarihi Araştırılarak Kamu Davasının Sevk Maddelerinde Öngörülen Cezanın Nevi ve Miktarı İtibariyle 353 S.K. 20/1 Maddesi Gereğince Terhisine Kadar Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerektiği - Sanığın Savunma Hakkının Kısıtlanması)
• SANIĞIN YARGILAMA ESNASINDA ASKER OLDUĞU (Kasten Yaralama - Sanık Hakkında Terhis Tarihi Araştırılarak Kamu Davasının Sevk Maddelerinde Öngörülen Cezanın Nevi ve Miktarı İtibariyle 353 S.K. 20/1 Maddesi Gereğince Terhisine Kadar Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Bozmayı Gerektireceği)
• ADLİ TABİPLİK MUAYENESİ (Kasten Yaralama - Mağdurun Yaralanmasına Dair Hastane Tarafından Düzenlenen Olay Tarihli Raporda Yargılamaya Konu Yaralanma Sebebiyle Mağdurun Yüzünde Sabit İz Kalıp Kalmayacağı Hususunda Daha Sonra Adli Tabiplik Muayenesinin Gerekli Olduğu Belirtildiği Halde Bu Hususta Rapor Aldırılmamasının Bozmayı Gerektirdiği)
5237/m.86
353/m.20/1
ÖZET : 1-Yargılama esnasında asker olduğu anlaşılan sanık hakkında terhis tarihi araştırılarak, kamu davasının sevk maddelerinde öngörülen cezanın nevi ve miktarı itibariyle 353 S.K. 20/1 maddesi gereğince terhisine kadar geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken sanığın savunma hakkının kısıtlanması, 2- Mağdurun yaralanmasına dair Hastane tarafından düzenlenen olay tarihli raporda, yargılamaya konu yaralanma sebebiyle mağdurun yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağı hususunda daha sonra adli tabiplik muayenesinin gerekli olduğu belirtildiği halde, bu hususta rapor aldırılmaması, bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-)Sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Mağdurun yaralanmasına dair Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen olay tarihli raporda, yargılamaya konu yaralanma sebebiyle mağdurun yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağı hususunda daha sonra adli tabiplik muayenesinin gerekli olduğu belirtildiği halde, bu hususta rapor aldırılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, aleyhe temyiz olmadığından; Anaya Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas- 2015/85 Sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibareler iptal edilmiş ise de, bu husus infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden bozma nedeni yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
2-) Sanık hakkında kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
a-) Yargılama esnasında asker olduğu anlaşılan sanık Hamim hakkında terhis tarihi araştırılarak, kamu davasının sevk maddelerinde öngörülen cezanın nevi ve miktarı itibariyle 353 Sayılı Kanun'un 20/1 maddesi gereğince terhisine kadar geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm verilmek suretiyle sanığın savunma hakkının kısıtlanması,
b-) Kabule göre; mağdurun yaralanmasına dair Bursa Muammer Ağım Gemlik Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen olay tarihli raporda, yargılamaya konu yaralanma sebebiyle mağdurun yüzünde sabit iz kalıp kalmayacağı hususunda daha sonra adli tabiplik muayenesinin gerekli olduğu belirtildiği halde, bu hususta rapor aldırılmaması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca CMUK'un 326/ son maddesince sanıkların kazanılmış hakları dikkate alınarak BOZULMASINA, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg