AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y3CD E. 2015/22685-K. 2016/1393

T.C.
YARGITAY
3. CEZA DAİRESİ
E. 2015/22685
K. 2016/1393
T. 21.1.2016
• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Kasten Yeni Bir Suç İşlenmesi Halinde Açıklanmasına Dair Kararın Mahkumiyet Hükmü Niteliğinde Olduğu - Hükmün Gerekçesinde İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşlerin Gösterilmesi Delillerin Tartışılıp Değerlendirilmesi Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Gösterilmesi Gerektiği)
• AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILAN HÜKMÜN AÇIKLANMASINA KARAR VERİLMESİ ( Açıklanmasına Dair Kararın Mahkumiyet Hükmü Niteliğinde Olduğu - Hükmün Gerekçesinde İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşlerin Gösterilmesi Delillerin Tartışılıp Değerlendirilmesi Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Gösterileceği )
• SEÇİMLİK CEZA ( Yasada Seçimlik Ceza Öngörüldüğü - Hapis Cezasının Tercih Edilmesinde Hangi Ölçütlerin Kullanıldığının Kararda Açıklanması Gerektiği )
• KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ BULUNMASI ( Gerekçede Hükmedilen Hapis Cezasının Takdiren Adli Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Karar Verildiği Halde Kısa Kararda Bu Hususta Hüküm Kurulmayarak Çelişki Oluşturulmasının İsabetsiz Olduğu )
5271/m. 34, 231
ÖZET : Açıklanması geri bırakılan hükmün, kasten yeni bir suç işlenmesi halinde açıklanmasına dair kararın, mahkumiyet hükmü niteliğinde olup hükmün gerekçesinde, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin gösterilmesi, delillerin tartışılıp değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin gösterilmesi gerektiğinin gözetilmelidir.
Yasada seçimlik ceza öngörmesi karşısında hapis cezasının tercih edilmesinde hangi ölçütlerin kullanıldığının kararda açıklanmaması isabetsizdir.
Gerekçede hükmedilen hapis cezasının takdiren adli para cezasına dönüştürülmesine dair karar verildiği halde kısa kararda bu hususta hüküm kurulmayarak çelişki oluşturulması da isabetsizdir.
DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Mağdur çocuğun beyanının tespiti sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişinin bulundurulmaması, mağdurun 18 yaşını doldurması sebebiyle bozma nedeni yapılmamıştır.
1-)5271 Sayılı CMK'nin 231/5. maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün, kasten yeni bir suç işlenmesi halinde 5271 Sayılı CMK'nin 231/11. maddesi uyarınca açıklanmasına dair kararın, 5271 Sayılı CMK'nin 223. maddesi kapsamında mahkumiyet hükmü niteliğinde olup hükmün gerekçesinde, iddia ve savunmada ileri sürülen görüşlerin gösterilmesi, delillerin tartışılıp değerlendirilmesi, hükme esas alınan ve reddedilen delillerin gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi suretiyle Anayasanın 141/3, 5271 Sayılı CMK'nin 34, 223 ve 230/1. maddelerine aykırı davranılması,
2-)5237 Sayılı TCK'nin 86/2 maddesinin seçimlik ceza öngörmesi karşısında hapis cezasının tercih edilmesinde hangi ölçütlerin kullanıldığının kararda açıklanmaması,
3-)Gerekçede hükmedilen hapis cezasının takdiren adli para cezasına dönüştürülmesine dair karar verildiği halde kısa kararda bu hususta hüküm kurulmayarak çelişki oluşturulması,
4-)Kabule göre; Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas- 2015/85 karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi sebebiyle 5237 Sayılı TCK'nin 53. maddesinde belirilen hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanun'un 8/1 maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK'un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 21.01.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg