AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y5CD E. 2013/16537-K. 2016/2048

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2013/16537
K. 2016/2048
T. 25.2.2016
• GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (Olay Yeri Tespit Tutanağı Bilirkişi ve Ön İnceleme Raporları Tanık Beyanları İle Tüm Dosya Kapsamından Anlaşıldığı ve Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğunun Gözetilmesi Gerektiği)
• ZİNCİRLEME SUÇ (Belediye Başkanı Olan Sanığın Toptancı Hali Binasının İnşaat Ruhsatı Alınmadan Yapımına Başlanarak Binaların Duvar Çatı ve Dış Sıvalarının Tamamlanmasından Sonra Yapı İnşaat Ruhsatının Alındığı/Yıkım Kararlarının Gereğini Yerine Getirmediği - Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu)
• KAMU ZARARINA YOL AÇMA (Sanığın Üç Şahsın Yapmış Olduğu Kaçak ve Ruhsatsız Binaların Yıkımına Karar Verilmiş Olmasına Rağmen Yıkım Kararlarının Gereğini Yerine Getirmeyerek Kamunun Zararına ve Kişilere Haksız Menfaat Sağlanmasına Neden Olduğu - Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Tüm Unsurlarıyla Oluştuğu)
3194/m.26,32,42
ÖZET : Belediye Başkanı olarak görev yapan sanığın, toptancı hali binasının inşaat ruhsatı alınmadan yapımına başlanarak binaların duvar, çatı ve dış sıvalarının tamamlanmasından sonra yapı inşaat ruhsatının alındığı, ayrıca anılan yerde 2872 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18. maddesi gereğince Çevre Koruma Kurulundan izin alınmadan 3194 Sayılı İmar Kanununun 26, 32 ve 42. maddelerine aykırı şekilde lokanta ve market inşaatının yapıldığı, Belediyeye ait toptancı hali ve işyerlerini kıymet takdir komisyonu raporu aldırıp, işyerlerinin büyüklüğü, yeri, tahsis şartları, müracaat süresi ve yeri, bedeli, ödeme planı, vade farkı ve gecikme bedeli belirlenmeden Belediyelerin Arsa Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmeliğin 17 ve 22. maddelerine aykırı olacak şekilde tahsis ettiği, üç şahsın yapmış olduğu kaçak ve ruhsatsız binaların 3194 Sayılı Kanun'un 32. maddesi gereğince yıkımına karar verilmiş olmasına rağmen yıkım kararlarının gereğini yerine getirmeyerek kamunun zararına ve kişilere haksız menfaat sağlanmasına neden olduğu Olay Yeri Tespit Tutanağı, bilirkişi ve ön inceleme raporları, tanık beyanları ile tüm dosya kapsamından anlaşıldığı ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden dosya kapsamı, oluşa uygun düşmeyen gerekçeler, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır.
DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
KARAR : Kınık Belediye Başkanı olarak görev yapan sanığın, Antalya ili Kaş ilçesi Kınık Belediyesi Göl Caddesi üzerinde bulunan toptancı hali binasının inşaat ruhsatı alınmadan yapımına başlanarak binaların duvar, çatı ve dış sıvalarının tamamlanmasından sonra 04/02/2007 tarihinde yapı inşaat ruhsatının alındığı, ayrıca anılan yerde 2872 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18. maddesi gereğince Çevre Koruma Kurulundan izin alınmadan 3194 Sayılı İmar Kanununun 26, 32 ve 42. maddelerine aykırı şekilde lokanta ve market inşaatının yapıldığı, Belediyeye ait toptancı hali ve işyerlerini kıymet takdir komisyonu raporu aldırıp, işyerlerinin büyüklüğü, yeri, tahsis şartları, müracaat süresi ve yeri, bedeli, ödeme planı, vade farkı ve gecikme bedeli belirlenmeden Belediyelerin Arsa Konut ve İşyeri Üretimi Tahsisi Kiralanması ve Satışına Dair Yönetmeliğin 17 ve 22. maddelerine aykırı olacak şekilde tahsis ettiği, A. M., R. B. ve A. K.'nun yapmış oldukları kaçak ve ruhsatsız binaların 3194 Sayılı Kanun'un 32. maddesi gereğince yıkımına karar verilmiş olmasına rağmen yıkım kararlarının gereğini yerine getirmeyerek kamunun zararına ve kişilere haksız menfaat sağlanmasına neden olduğu 05/02/2007 tarihli Olay Yeri Tespit Tutanağı, 09/10/2008 tarihli bilirkişi ve ön inceleme raporları, tanık beyanları ile tüm dosya kapsamından anlaşıldığı ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden dosya kapsamı, oluşa uygun düşmeyen gerekçeler, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
SONUÇ : Kanuna aykırı, O yer C.Savcısının temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg