AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y5CD E. 2015/12523-K. 2015/17832

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2015/12523
K. 2015/17832
T. 25.12.2015
• SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU (Kamu Güvenliği Yönünden Açık ve Yakın Tehlikenin Söz Konusu Olabileceği - Keza Davanın Nakli İsteminin Mahal Mahkemesinden Geldiği Anlaşılmakla Kamu Davasının Nakline Karar Vermek Gerektiği)
• DAVANIN NAKLİ (Yargılamanın Adil Etkili ve Tarafların Katılımına Açık Bir Şekilde Esas Yetkili Mahkemesinde Yapılması Gerektiği - Ancak Güvenlik Önlemleri Alınsa Bile Toplumsal Olaylar Çıkabileceği ve Tarafların Ciddi Tehditler Altında Kalabileceği/Kamu Davasının Nakline Karar Vermek Gerektiği/Terör Örgütüne Üye Olma)
• KAMU GÜVENLİĞİ (Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu - Güvenlik Önlemleri Alınsa Bile Toplumsal Olaylar Çıkabileceği/Yargılamanın Düzenli Yapılamayacağı/Kamu Güvenliği Yönünden Açık ve Yakın Tehlikenin Söz Konusu Olabileceği/Kamu Davasının Nakline Karar Vermek Gerektiği)
5271/m.19/2
ÖZET : Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK'nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği, davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği, keza davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla, CMK'nın 19/2. maddesi uyarınca kamu davasının nakline karar vermek gerekmiştir.
DAVA : Sanık S. D. ve tutuklu sanık D. G. haklarında silahlı terör örgütüne üye olma, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2015/393 Esas sayılı kamu davasının CMK'nın 19/2. maddesi uyarınca kamu güvenliği gerekçesi ile başka bir yer Ağır Ceza Mahkemesine nakli istemini içeren Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14/12/2015 günlü ve 35601974-104-0343-2015-E.1238/ 79925 sayılı yazısı ve ekindeki evrak Yargıtay C.Başsavcılığının 17/12/2015 günlü ve ND-2015/413507 sayılı yazısı ile Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : Diyarbakır Valiliğinin 13/11/2015 tarih ve 37732461-12598.(13212)- 1044 sayılı yazısında; "Konunun kamuoyu tarafından yakinen takip edilmesi, görsel ve yazılı medyada meydana gelen olay ve maktül A. B. hakkında geniş bilgilere yer verilmesi dolayısıyla olayın yankılarının ve etkilerinin halen devam etmekte olduğu, özellikle PKK/KCK ve Hizbullah Terör örgütü adına yayın yapan internet sitelerinde maktüller A. B., B. Ö., B. D. ve M. E. E. ile ilgili haberlerin sıkça yapılması,
09 Haziran 2015 tarihinde meydana gelen ve ilgi yazıya konu olayın tarafları olduğu, olaylara silahlı olarak katıldığı ve bu şekilde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak tutuklanan şahısların Osmaniye Cezaevine nakledilmiş olmaları ile meydana gelen olaylara karıştıklarından bahisle tutuklanan terör örgütüne müzahir şahısların ilerleyen süreçte davalarının ilimizde görülmesi halinde her iki terör örgütüne müzahir şahısların davaya seyirci olarak katılmak isteyecekleri, bunun da her iki grubu karşı karşıya getirebileceği, davanın uzak bir ilde görülmesi durumunda ise ulaşım açısından kalabalık kitleler halinde davaya gitmelerinin önüne geçilebileceği, ilimizde son zamanlarda meydana gelen PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından hendek kazma, barikat kurma, güvenlik güçlerine yönelik, bombalı, molotof kokteylli, silahlı ve roketatarlı saldırılar da göz önünde bulundurularak söz konusu davanın başka bir ilde görülmesinin uygun olacağı" yolunda görüş belirtildiği,
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 16/11/2015 tarihli ve CİG.CBS. 21.B.M.2015/15358-2/01 sayılı yazısında; Davanın Diyarbakır'da görülmesi halinde provakatif eylemlerin olabileceği bazı grupların karşı karşıya gelme ihtimalinin olduğu, soruşturma aşamasında da, şüphelilerin tutuklanmaları istemiyle sorguya sevk edildiklerinde adliye dışında bazı grupların toplandığı ve şiddet içerikli sloganların atıldığı, davanın gerek ulusal gerek yerel medya ve gerekse Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip edilen bir dava olduğu, olaya karışanların farklı görüşlere sahip gruplar olduğu, duruşma zamanında tarafların olaydaki gibi gruplar oluşturarak birbirlerine karşı saldırı eylemlerinde bulunabilecekleri, alınacak ek güvenlik tedbirlerinin de yeterli olmayacağı ve üzücü olayların meydana gelme olasılığının mevcut olduğu değerlendirilip sonuç olarak, davaya konu olayın toplumda infial uyandırabileceği, dolayısıyla tarafların duruşma günleri adliye binasında karşı karşıya gelmeleri esnasında telafisi mümkün olmayan olayların meydana gelebileceği, Adliye Binasında veya çevresinde olağan güvenlik imkanlarının yanı sıra alınacak ek güvenlik tedbirlerinin böyle bir olayı engellemede yeterli kalınamayacağı, sanıkların veya sanık taraflarının adliyeye gelip gitmeleri sırasında, öldürülmeleri, kaçırılmaları veya kargaşa çıkması gibi kamu güvenliğini bozacak üzücü olayların meydana gelmesinin ihtimal dahilinde bulunması nedeniyle davanın kamu güvenliği açısından başka bir ilde görülmesinin ve başka bir ile naklinin yapılmasının uygun olacağı kanaatinin bildirildiği gözetilerek yapılan incelemede;
Davanın kamu güvenliği nedeniyle naklinin CMK'nın 19/2. maddesinde düzenlendiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 19 no.lu genelgesi ile de kamu güvenliği nedeniyle davanın naklinin istenmesi durumunda yapılacak işlemlerin izah edildiği,
SONUÇ : Davanın başka bir yere naklinin uygun olacağı yolundaki yukarıda belirtilen görüşler ve Adalet Bakanlığının bu husustaki istemi nazara alındığında devletin sorumluların belirlenip cezalandırılmasını sağlayarak etkili bir soruşturma yürütme sorumluluğunun bulunduğu, yargılamanın adil, etkili ve tarafların katılımına açık bir şekilde esas yetkili mahkemesinde yapılması gerektiği, ancak güvenlik önlemleri alınsa bile toplumsal olaylar çıkabileceği ve tarafların ciddi tehditler altında kalabileceği, buna bağlı olarak yargılamanın düzenli yapılamayacağı, kamu güvenliği yönünden açık ve yakın tehlikenin söz konusu olabileceği, keza davanın nakli isteminin mahal mahkemesinden geldiği anlaşılmakla, CMK'nın 19/2. maddesi uyarınca Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/393 Esasında kayıtlı kamu davasının Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine NAKLİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.12.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg