AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y6CD E. 2015/7785-K. 2016/1415

T.C.
YARGITAY
6. CEZA DAİRESİ
E. 2015/7785
K. 2016/1415
T. 1.3.2016
• NİTELİKLİ HIRSIZLIK (Müşteki ve Tanık Beyanlarından Sanığın Müştekinin İşletmekte Olduğu Ayakkabıcı Dükkanının İçine Girdiği Müştekiye Ait Cep Telefonunu Dükkanda Bulunan Masanın Üzerinden Alıp Kaçtığı Anlaşılmakla Müştekinin İşletmekte Olduğu İş Yerinin Bina Vasfını Taşıyıp Taşımadığının Saptanması Gerektiği/Bina Vasıfında İse 5237 S.K. 142/1-b Maddesi Gereği Cezalandırılacağı)
• BİNA İÇİNDE MUHAFAZA EDİLEN EŞYANIN ÇALINMASI (Müşteki ve Tanık Beyanlarından Sanığın Müştekinin İşletmekte Olduğu Ayakkabıcı Dükkanının İçine Girdiği Müştekiye Ait Cep Telefonunu Dükkanda Bulunan Masanın Üzerinden Alıp Kaçtığı/Müştekinin İşletmekte Olduğu İş Yerinin Bina Vasfını Taşıyıp Taşımadığının Saptanarak Bina Vasıfında İse 5237 S.K. 142/1-b Maddesi Gereği Cezalandırılması Gerektiği)
5237/m.53,142/1-b
ÖZET : Dosyada bulunan müşteki ve tanık beyanlarından, sanığın, müştekinin işletmekte olduğu ayakkabıcı dükkanının içine girdiği, müştekiye ait cep telefonunu dükkanda bulunan masanın üzerinden alıp kaçtığı anlaşılmakla, müştekinin işletmekte olduğu iş yerinin bina vasfını taşıyıp taşımadığı saptanmadan, bina vasıfında ise 5237 S.K. 142/1-b maddesi gereği cezalandırılması gerektiğinin düşünülmemesi hatalıdır.
DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; Yargıtay 22.Ceza Dairesinin 18/09/2015 tarihli görevsizlik kararı ile Daireye gönderilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
KARAR : Dosya içeriğine,toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-)Dosyada bulunan müşteki ve tanık beyanlarından, sanığın, müştekinin işletmekte olduğu ayakkabıcı dükkanının içine girdiği, müştekiye ait cep telefonunu dükkanda bulunan masanın üzerinden alıp kaçtığı anlaşılmakla, müştekinin işletmekte olduğu iş yerinin bina vasfını taşıyıp taşımadığı saptanmadan, bina vasıfında ise 5237 Sayılı TCK'nın 142/1-b maddesi gereği cezalandırılması gerektiğinin düşünülmemesi,
2-)Sanığın, hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar TCK'nın 53/1-a-b-c-d-e maddesinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına ancak, TCK'nın 53/3. maddesi uyarınca koşullu salıverildiği takdirde, kendi altsoyu üzerinde TCK'nın 53/1-c bendinde sayılan hakları kullanmaktan yoksunluğunun sona erdirilmesine karar verilmiş ise de; 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK'nın 53/1-b maddesinde yazılı, "seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan" ibaresinin iptal edilmiş olması,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet Savcısı ve sanığın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 01.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg