AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y7CD E. 2014/6916-K. 2016/3355

T.C.
YARGITAY
7. CEZA DAİRESİ
E. 2014/6916
K. 2016/3355
T. 2.3.2016
• 4733 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Aşamalarda Alınan Savunmasında da Suça Konu Eşyayı Satmak Amacıyla Getirdiğini Beyan Ettiği/Sanığın Olay Gününe Dair Giriş Çıkış Kayıtlarının Bulunup Bulunmadığının İlgili Gümrük Müdürlüğünden Sorulup Kayıtların Bulunması Halinde Sanığa Atılı Eylemin Kül Halinde 5607 S.K. 3/1. Maddesi Kapsamında Kalacağı ve Sanığın Anılan Hükümlere Göre Cezalandırılması Gerekeceği)
• 5607 SAYILI KANUNA MUHALEFET (Sanığın Aşamalarda Alınan Savunmasında da Suça Konu Eşyayı Satmak Amacıyla Getirdiğini Beyan Ettiği/Sanığın Olay Gününe Dair Giriş Çıkış Kayıtlarının Bulunup Bulunmadığının İlgili Gümrük Müdürlüğünden Sorulup Kayıtların Bulunması Halinde Sanığa Atılı Eylemin Kül Halinde 5607 S.K. 3/1. Maddesi Kapsamında Kalacağı ve Sanığın Anılan Hükümlere Göre Cezalandırılması Gerektiği)
• SANIĞIN SUÇA KONU EŞYAYI SATMAK AMACIYLA GETİRDİĞİ (4733 S.K.'a Muhalefet - Sanığın Olay Gününe Dair Giriş Çıkış Kayıtlarının Bulunup Bulunmadığının İlgili Gümrük Müdürlüğünden Sorulup Kayıtların Bulunması Halinde Sanığa Atılı Eylemin Kül Halinde 5607 S.K. 3/1. Maddesi Kapsamında Kalacağı ve Sanığın Anılan Hükümlere Göre Cezalandırılacağı)
• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (5607 S.K.'a Muhalefet - Davaya Konu Eşyanın Tarafsız Bilirkişi Tarafından Belirlenecek Cif Değerine Göre Gümrük İdaresi'ne Tespit Ettirilecek Eşyanın İthalinde Öngörülen Gümrük Vergileri ve Diğer Eş Etkili Vergiler İle Mali Yükler Toplamından Oluşan Kamu Zararının Sanığa Bildirilmesi ve Sonucuna Göre Gerektiğinde 5271 S.K. 231/9 Maddesi Hükümleri Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği)
5607/m.3/1
5271/m.231/9
ÖZET : 1-Sanığın aşamalarda alınan savunmasında da suça konu eşyayı satmak amacıyla getirdiğini beyan ettiği anlaşılmakla; sanığın olay gününe dair giriş çıkış kayıtlarının bulunup bulunmadığının ilgili gümrük müdürlüğünden sorulup, kayıtların bulunması halinde sanığa atılı eylemin kül halinde 5607 S.K. 3/1. maddesi kapsamında kalacağı ve sanığın anılan hükümlere göre cezalandırılması gerekeceği gözetilmeden yasal olmayan gerekçe ile eylem bölünerek 5607 S.K.'a muhalefet suçundan beraatına 4733 S.K.'a muhalefet suçundan da mahkumiyetine karar verilmesi hatalıdır.
2-Dava konusu eşyanın miktarına nazaran soruşturma aşamasında alınan KEMT varakasında belirlenen gümrük vergileri miktarının fazla olduğu gözetilerek; davaya konu eşyanın tarafsız bilirkişi tarafından belirlenecek cif değerine göre, Gümrük İdaresi'ne tespit ettirilecek eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplamından oluşan kamu zararının sanığa bildirilmesi ve sonucuna göre gerektiğinde 5271 S.K. CMK. nun 231/9 maddesi hükümleri gözetilerek bir karar verilmesi gerekir.
DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1-) Kaçağa konu eşyanın, gümrük kapısından veya sınırdan yurda sokulmak istenirken ya da hemen sonrasında veya bu eylemlerin kesintiye uğramadan devamı sırasında yakalanması halinde, eylemin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Yasası kapsamında kalacağı cihetle; 08.06.2012 tarihli olay, yakalama ve muhafaza altına alma tutanağına göre, ... yolu ... girişinde yapılan uygulama kapsamında durdurulan sanığın aracında 636 paket sigara ile 900 gramlık 4 paket layalina marka çay ele geçirildiği, sanığın aşamalarda alınan savunmasında da suça konu eşyayı satmak amacıyla ... ülkesinden getirdiğini beyan ettiği anlaşılmakla; sanığın olay gününe dair giriş çıkış kayıtlarının bulunup bulunmadığının ilgili gümrük müdürlüğünden sorulup, kayıtların bulunması halinde sanığa atılı eylemin kül halinde 5607 Sayılı Kanun'un 3/1. maddesi kapsamında kalacağı ve sanığın anılan hükümlere göre cezalandırılması gerekeceği gözetilmeden yasal olmayan gerekçe ile eylem bölünerek 5607 Sayılı yasaya muhalefet suçundan beraatına 4733 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan da mahkumiyetine karar verilmesi,
Kabule göre;
2-) Dava konusu eşyanın miktarına nazaran soruşturma aşamasında alınan KEMT varakasında belirlenen gümrük vergileri miktarının fazla olduğu gözetilerek; davaya konu eşyanın tarafsız bilirkişi tarafından belirlenecek cif değerine göre, Gümrük İdaresi'ne tespit ettirilecek eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplamından oluşan kamu zararının sanığa bildirilmesi ve sonucuna göre gerektiğinde 5271 Sayılı CMK. nun 231/9 maddesi hükümleri gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın ve katılan Gümrük İdaresi adına hazine vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK' nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 02.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg