AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y8CD E. 2015/13757-K. 2016/2545

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2015/13757
K. 2016/2545
T. 2.3.2016
• ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA MUHALEFET ( Adli Tıp Kurumu Raporunda İnceleme Konusu Yapılan Silahın Sanığın Evinde Ele Geçen ve İddianame İle Ön İnceleme Raporunda Anlatılan Silahla Farklı Silah Olduğu - Suça Konu Silah ve Fişeklerle İlgili Olarak Varsa Kriminal Raporun Dosya İçerisine Konulması Raporun Bulunmaması Halinde Suça Konu Tabancanın Sağlam ve Atışa Elverişli Olup Olmadığının Tespiti Açısından Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
• SANIĞIN EVİNDE SİLAH ELE GEÇİRİLMESİ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - İnceleme Konusu Yapılan Silahın Sanığın Evinde Ele Geçen ve İddianame İle Ön İnceleme Raporunda Anlatılan Silahla Farklı Silah Olduğu- Suça Konu Silah ve Fişeklerle İlgili Olarak Varsa Kriminal Raporun Dosya İçerisine Konulması Raporun Bulunmaması Halinde Suça Konu Tabancanın Sağlam ve Atışa Elverişli Olup Olmadığının Tespiti Açısından Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması Gerektiği )
• BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ ( 6136 S.K.'ya Aykırılık - İnceleme Konusu Yapılan Silahın Sanığın Evinde Ele Geçen ve İddianame İle Ön İnceleme Raporunda Anlatılan Silahla Farklı Silah Olduğu- Suça Konu Silah ve Fişeklerle İlgili Olarak Varsa Kriminal Raporun Dosya İçerisine Konulması Raporun Bulunmaması Halinde Suça Konu Tabancanın Sağlam ve Atışa Elverişli Olup Olmadığının Tespiti Açısından Bilirkişi İncelemesi Yaptırılacağı )
6136/m. 13
ÖZET : 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanık hakkında hükümlülüğüne karar verilmiştir.
Adli Tıp Kurumu raporunda inceleme konusu yapılan silahın, sanığın evinde ele geçen ve iddianame ile ön inceleme raporunda anlatılan silahla farklı silah oldukları anlaşılmıştır. Suça konu silah ve fişeklerle ilgili olarak denetime olanak sağlayacak şekilde varsa kriminal raporun dosya içerisine konulması, raporun bulunmaması halinde suça konu tabancanın sağlam ve atışa elverişli olup olmadığının tespiti açısından bilirkişi incelemesi yaptırılıp rapor aldırılması gerekir.
DAVA : 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanık . hakkında 26.06.2008 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve 6136 sayılı Yasanın 13/3. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne ve müsadereye dair; Düzce 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 15.05.2014 gün ve 2014/108 esas, 2014/358 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Yerinde görülmeyen sair itirazların reddine, ancak:
1- Hükme esas alınan 17.11.2005 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda inceleme konusu yapılan silahın, sanığın evinde ele geçen ve iddianame ile ön inceleme raporunda anlatılan 9 mm. çaplı Baretta ... seri no'lu silahla farklı silah olduklarının anlaşılması karşısında; suça konu silah ve fişeklerle ilgili olarak denetime olanak sağlayacak şekilde varsa kriminal raporun dosya içerisine konulması, raporun bulunmaması halinde suça konu tabancanın sağlam ve atışa elverişli olup olmadığının tespiti açısından bilirkişi incelemesi yaptırılıp rapor aldırılması gerektiği halde, eksik araştırma ile yazılı biçimde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,
2- Kabul ve uygulamaya göre de; bozma kararından önce verilen 16.02.2006 tarihli hükümde sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrildiği ve ertelendiği anlaşılmakla; aleyhe temyiz de olmaması karşısında, CMK.nun 326/ son maddesine aykırı olarak kazanılmış hak gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 1412 sayılı CMUK.nun 321 ve 326/ son maddeleri gereğince BOZULMASINA, 02.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg