AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y8CD E. 2016/1140-K. 2016/2647

T.C.
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
E. 2016/1140
K. 2016/2647
T. 3.3.2016
• ATEŞLİ SİLAHLAR KANUNU'NA AYKIRILIK (Bozma Kararından Önceki Hükümde Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği - Aleyhe Temyiz de Olmaması Sebebiyle Kazanılmış Hak Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
• HAPİS CEZASININ ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ (6136 S. Yasaya Aykırılık - Bozma Kararından Önceki Hükümde Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği/Aleyhe Temyiz de Olmaması Sebebiyle Kazanılmış Hak Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
• ALEYHE TEMYİZ OLMAMASI (6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Bozma Kararından Önceki Hükümde Sanık Hakkında Hükmolunan Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrildiği/Aleyhe Temyiz de Olmaması Sebebiyle Kazanılmış Hak Gözetilmeden Hüküm Kurulmasının Yasaya Aykırı Olduğu)
1412/m.326/ son
ÖZET : Bozma kararından önceki hükümde sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrildiği anlaşılmakla; aleyhe temyiz de olmaması sebebiyle kazanılmış hak gözetilmeden hüküm kurulması suretiyle CMUK.nun 326/ son maddesine aykırı davranılması, yasaya aykırıdır.
DAVA : 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanık hakkında 20.05.2008 tarihli verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar kaldırılarak hükmün açıklanmasına ve 6136 Sayılı Kanun'un 13/1. madde ve fıkrası uyarınca hükümlülüğüne ve müsadereye dair; Hakkari Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20.11.2014 gün, 2014/248 esas, 2014/239 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Bozmaya uyularak; yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanığın, suçun sabit olmadığına dair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak:
1-) Bozma kararından önceki 14.12.2005 tarihli hükümde sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrildiği anlaşılmakla; aleyhe temyiz de olmaması sebebiyle kazanılmış hak gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle CMUK.nun 326/ son maddesine aykırı davranılması,
2-) Kabul ve uygulamaya göre de; 5237 Sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesi zorunluğu,
SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK.nun 321. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), 03.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg