AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y9CD E. 2015/1397-K. 2016/2404

T.C.
YARGITAY
9. CEZA DAİRESİ
E. 2015/1397
K. 2016/2404
T. 14.3.2016
• UYUŞTURUCU MADDE TEMİN ETME ( Arama Kararı Bulunmadan Yapılan Aramada Sanığın İçinde Bulunduğu Araç İçerisinde Suça Konu Esrar Maddesinin Ele Geçirildiği - Hukuka Uygun Olmayan Arama İşlemleri Sonucunda Elde Edilen Maddi Delillerin Hükme Esas Alınamayacağı/Yeterli Delil Bulunmadığı Gözetilerek Sanığın Beraatine Karar Verileceği )
• ARAMA KARARI BULUNMADAN ARAMA YAPILMASI ( Arama Kararı Bulunmadan Yapılan Aramada Sanığın İçinde Bulunduğu Araç İçerisinde Suça Konu Esrar Maddesinin Ele Geçirildiği - Hukuka Uygun Olmayan Arama İşlemleri Sonucunda Elde Edilen Maddi Delillerin Hükme Esas Alınamayacağı )
• KANUNA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLEN BULGULARIN DELİL OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ ( Arama Kararı Bulunmadan Yapılan Aramada Sanığın İçinde Bulunduğu Araç İçerisinde Suça Konu Esrar Maddesinin Ele Geçirildiği - Hukuka Uygun Olmayan Arama İşlemleri Sonucunda Elde Edilen Maddi Delillerin Hükme Esas Alınamayacağı )
2709/m.38/6
5271/m. 119/4, 217,2
ÖZET : Sanık hakkında uyuşturucu madde temin etme suçundan hüküm kurulmuştur.
Sanığın içinde bulunduğu araç durdurularak herhangi bir arama kararı bulunmadan yapılan aramasında aracın torpido gözünde yeşil renkli poşet içerisinde suça konu esrar maddesinin ele geçirilmiştir. Yapılan arama 5271 S.K.'ya aykırı aykırı olarak yapılmıştır. Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez. Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. Hukuka uygun olmayan arama işlemleri sonucunda elde edilen maddi delillerin hükme esas alınamayacağı, sanığın tüm aşamalarda uyuşturucu madde temin etmediği yönündeki suçu inkara yönelik savunmaları ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkumiyetlerine karar verilen sanıkların suç tarihinden çok sonra hastahaneye sevk edilip uyuşturucu kullandıklarının tespit edilmiş olması karşısında; hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin değerlendirme dışı tutulması halinde, sanığın yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gözetilerek beraatine karar verilmesi gerekir.
DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR : 1- Sanıklar ..., ..., ..., ... hakkında kullanmak için uyuşturucu madde suçundan kurulan hükümlere yönelik yapılan temyiz incelemesinde;
Sanıklar hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı başka dava olup olmadığı, varsa sanıkların bu suçu diğer davaya konu olan suç nedeniyle verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işleyip işlemedikleri belirlendikten sonra;
a) Sanıklar hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanıklar bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse, bu suç nedeniyle tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanıklar hakkında, hükümden sonra 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesi ve aynı Kanun'un 85. maddesi ile 5320 sayılı Kanun'a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 191. madde hükümleri çerçevesinde "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına",
b) Sanıklar bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanun'un 68. maddesi ile değiştirilen TCK'nın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen “Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, dördüncü fıkra uyarınca ihlâl nedeni sayılır ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz” hükmü uyarınca, ikinci suçtan açılan bu davanın kovuşturma şartının ortadan kalkması nedeniyle, CMK'nın 223. maddesinin 8. fıkrası uyarınca “davanın düşmesine” karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
2- Sanık ... hakkında uyuşturucu madde temin etme suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Olay, yakalama ve muhafaza altına alma tutanağına göre; sanığın içinde bulunduğu ... ... plaka sayılı araç durdurularak herhangi bir arama kararı bulunmadan yapılan aramasında aracın torpido gözünde yeşil renkli poşet içerisinde suça konu esrar maddesinin ele geçirildiği, yapılan aramanın CMK'nın 119/4. maddesine aykırı olarak yapıldığı, Anayasanın 38/6. maddesinin "Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez", CMK'nın 217/2. maddesinin "yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir.", 206/2-a maddesinin "ortaya konulması istenilen bir delil kanuna aykırı olarak elde edilmişse reddolunur" hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirilen hukuka uygun olmayan arama işlemleri sonucunda elde edilen maddi delillerin hükme esas alınamayacağı, sanığın tüm aşamalarda uyuşturucu madde temin etmediği yönündeki suçu inkara yönelik savunmaları ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkumiyetlerine karar verilen sanıklar ..., ..., ..., ...'in suç tarihinden çok sonra hastahaneye sevk edilip uyuşturucu kullandıklarının tespit edilmiş olması karşısında; hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin değerlendirme dışı tutulması halinde, sanığın yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,
SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ..., ..., ..., ... ile sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 14.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg