AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y20HD E. 2016/1047-K. 2016/3157

T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/1047
K. 2016/3157
T. 14.3.2016
• TELİF HAKKI İHLALİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Bir Asliye Hukuk Mahkemesi Olan Yerlerde Bu Mahkemenin İki Asliye Hukuk Mahkemesi Bulunan Yerlerde 1 Numaralı Asliye Hukuk Mahkemesinin İkiden Fazla Asliye Hukuk Mahkemesi Bulunan Yerlerde İse 3 Numaralı Asliye Hukuk Mahkemesinin 5846 Sayılı FSEK ve 551 554 555 ve 556 Sayılı KHK'lardan Kaynaklanan Hukuk Davaları İçin Yetkilendirilmesine Karar Verildiği - Davanın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesince Görüleceği )
• 5846 SAYILI FSEK VE 551 554 555 VE 556 SAYILI KHK'LARDAN KAYNAKLANAN HUKUK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME ( Telif Hakkı İhlalinden Kaynaklanan Tazminat İstemi - Davanın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesince Görülüp Sonuçlandırılacağı )
5846/m. 68
ÖZET : Dava, telif hakkı ihlalinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Fikri ve sinai haklar hukuk mahkemesi kurulmayan yerlerde; bir asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin, iki asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye hukuk mahkemesinin, ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye hukuk mahkemesinin 5846 Sayılı FSEK 551, 554, 555 ve 556 Sayılı KHK'lardan kaynaklanan hukuk davaları için "yetkilendirilmesine" ilgili mahkemelerin yargı çevresinin ise adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Davanın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesince görülüp, sonuçlandırılması gerekir.
DAVA : Taraflar arasındaki davada Gebze 3. Asliye Hukuk ( Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla) ve Gebze Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, telif hakkı ihlalinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, marka itibarının kaybı sebebiyle tazminat isteminden kaynaklanan davanın ticari nitelikte olup davaya bakma görevi asliye ticaret mahkemesine ait olduğu, HSYK'nın 23.07.2015 gün ve 1157 Sayılı kararı ile Gebze'de Asliye Ticaret Mahkemesi kurulup, 07.09.2015 tarihinde faaliyete geçtiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ise Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 20/11/2003 tarih ve 537 sayılı, "5846 Sayılı Kanun ile 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerden kaynaklanan hukuk davaları için ve Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmayan yerlerde, bir ticaret mahkemesi varsa bu mahkemenin, birden fazla ticaret mahkemesi varsa eşit tevzi suretiyle ticaret mahkemelerinin, müstakil ticaret mahkemesi olmayıp bir ve iki numaralı Asliye Hukuk Mahkemesi varsa 1 numaralı, ikiden fazla Asliye Hukuk Mahkemesi varsa 3 numaralı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğuna" dair kararına göre, ayrıca; 556 Sayılı KHK'nın22/06/2004 tarih ve 5194 Sayılı Kanun ile değiştirilen 71. maddesi hükmüne göre; bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen davalarda görevli mahkemenin ihtisas mahkemeleri olduğu, bu mahkemelerin tek hakimli olarak görev yapacağı hükme bağlandığı, bu mahkemelerden hangilerinin ihtisas mahkemeleri olarak görevlendirileceğini ve bu mahkemelerin yargı çevresini Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun belirleyeceğinin düzenlendiği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 16/09/2004 tarih ve 396 Sayılı kararı ve daha sonra alınan ve halen yürürlükte olan 24/03/2005 tarih ve 188 Sayılı kararı ile anılan Kanun Hükmünde Kararnamelere dair davalar bakımından, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kurulmayan yerlerde, Asliye Ticaret Mahkemesi kurulmuş olup olmamasına bakılmaksızın, bir ya da iki asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bir numaralı asliye hukuk mahkemesi, ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde 3 numaralı asliye hukuk mahkemesi görevlendirildiği, bu mahkemelerin yargı çevresinin adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsadığının da belirtildiği gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 24.03.2005 tarih ve 188 Sayılı kararı ile; fikri ve sinai haklar hukuk mahkemesi kurulmayan yerlerde; bir asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde bu mahkemenin, iki asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı asliye hukuk mahkemesinin, ikiden fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 numaralı asliye hukuk mahkemesinin 5846 Sayılı FSEK 551, 554, 555 ve 556 Sayılı KHK'lardan kaynaklanan hukuk davaları için "yetkilendirilmesine" ilgili mahkemelerin yargı çevresinin ise adli yargı adalet komisyonlarının merkez ve mülhakatları olan ilçeleri kapsayacak şekilde belirlenmesine karar verildiği anlaşılmış olup, anılan karar doğrultusunda davanın Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla) görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Gebze 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin (Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi sıfatıyla) YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 14.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg