AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y20HD E. 2016/3068-K. 2016/2847

T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/3068
K. 2016/2847
T. 8.3.2016
• VASİ TAYİNİNDE YARGI YERİ (Yetkinin Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Ait Olduğu - Uyuşmazlığın Hükümlünün Cezaevine Girmeden Önceki Son İkamet Adresi Olan Yer Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği)
• HÜKÜMLÜYE VASİ ATANMASI (Vesayet İşlerinde Yetkinin Küçüğün veya Kısıtlının Yerleşim Yerindeki Vesayet Dairelerine Ait Olduğu/Yerleşim Yerinin Bir Kimsenin Sürekli Kalma Niyetiyle Oturduğu Yer Olduğu - Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce Alınan İfadesinden Cezaevine Girmeden Önceki Son İkamet Adresi Olduğu Anlaşılan Yer Mahkemesinde Uyuşmazlığın Çözümleneceği)
• YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ (Hükümlüye Vasi Atanması - Uyuşmazlığın Hükümlünün Cezaevine Girmeden Önceki Son İkamet Adresi Olduğu Anlaşılan Yer Mahkemesinde Çözümlenmesi Gerektiği)
4721/m.19/1,407,411
6100/m.21,22
ÖZET : Dava, hükümlüye vasi atanmasına ilişkindir.4721 S.K. Md. 411'e göre, "Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir." Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca da, “Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” Hükümlünün cezaevine girmeden önceki son ikamet adresi olduğu anlaşılan yer Mahkemesinde uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekmektedir.
DAVA : Vesayet hukukuna dair davada Kütahya 2. Sulh Hukuk, Giresun 2. Sulh Hukuk, Kastamonu Sulh Hukuk ve Araç Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, 4721 Sayılı TMK'nın 407. maddesi uyarınca hükümlüye vasi atanmasına ilişkindir.
Kütahya 2. Sulh Hukuk Mahkemesince, hükümlünün nüfus kaydına göre cezaevine girmeden önce "...” adresinde ikamet ettiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Giresun 2. Sulh Hukuk Mahkemesince, İzmir 3 numaralı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 12.07.2015 tarihli yazı cevabına göre hükümlünün cezaevine girmeden önce “...” adresinde ikamet ettiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Kastamonu Sulh Hukuk Mahkemesince, hükümlünün beyanına göre cezaevine girmeden önce “...” adresinde ikamet ettiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
Araç Sulh Hukuk Mahkemesince, UYAP ortamından yapılan araştırmada hükümlünün cezaevine girmeden önce “...” adresinde ikamet ettiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 411. maddesine göre, "Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir." Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca da, “Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”
Araç İlçe Jandarma Komutanlığının 08.02.2016 tarihli yazı cevabından hükümlünün cezaevine girmeden önceki ikamet adresinin “...” olduğu anlaşıldığından, uyuşmazlığın Araç Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Araç Sulh Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 08.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg