AVŞAR HUKUK BÜROSU

Y20HD E. 2016/934-K. 2016/3137

T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/934
K. 2016/3137
T. 14.3.2016
• NÜFUS KAYDINDA DÜZELTİM İSTEMİ (Davanın Niteliği İtibariyle Nesep Davası Olmadığı - Nüfus Kaydının Düzeltilmesine Yönelik Olan ve 4721 S.K. 282 vd. Maddelerinde Düzenlenen Soybağı Kurulmasıyla İlgisi Bulunmayan Davanın Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği)
• GÖREVLİ MAHKEME (Nüfus Kaydının Düzeltilmesi İstemi - Soybağı Kurulmasıyla İlgisi Bulunmayan Davanın Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesinde Görüleceği)
• YARGI YERİ (Nüfus Kaydının Düzeltilmesi İstemi - Soybağı Kurulmasıyla İlgisi Bulunmayan Davanın Genel Hükümlere Göre Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)
5490/m.36
4721/m.282
6100/m.21,22
ÖZET : Dava, nüfus kaydında düzeltim istemine ilişkindir. Dava bu niteliğiyle bir nesep davası olmayıp, hatalı yapılan nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir. 5490 S.K. Md.36 uyarınca nüfus kaydının düzeltilmesine yönelik olan ve 4721 S.K.282 vd. maddelerinde düzenlenen soybağı kurulmasıyla ilgisi bulunmayan davanın genel hükümlere göre Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
DAVA : Taraflar arasındaki nüfus kaydının düzeltilmesine dair davada Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi ile Küçükçekmece 4. Aile Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR : Dava, nüfus kaydında düzeltim istemine ilişkindir.
Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesince, uyuşmazlığın nesebin düzeltilmesi istemine dair olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Küçükçekmece 4. Aile Mahkemesi tarafından ise uyuşmazlığın nüfus kaydının düzeltilmesine dair olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Somut olayda davacı vekili, müvekkilinin 28/05/2001 yılında evlendiğini ve 26/06/2006 tarihinde de boşandığını, boşanma kararının 14/09/2006 tarihinde kesinleştiğini, müvekkilinin 07/03/2013 tarihinde bir işlem için ...'ne gittiğini ancak kayıtta boşandığı eşinin beyanı ile kendi hanesine 01/01/2004 doğum tarihli ... adlı bir çocuğun 22/11/2007 tarihinde müvekkilinin kayıtlarına yazıldığını gördüğünü, müvekkilinin 04/07/2002 doğumlu ... adlı çocuğundan başka çocuğu olmadığını, müvekkilinin yeniden doğum yapmadığını, ... adında bir çocuk dünyaya getirmediğini belirterek müvekkili hanesine kaydedilen ...'ın müvekkili hanesindeki kaydının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Dava bu niteliğiyle bir nesep davası olmayıp, hatalı yapılan nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkindir. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesi uyarınca nüfus kaydının düzeltilmesine yönelik olan ve Türk Medenî Kanununun 282 vd. maddelerinde düzenlenen soybağı kurulmasıyla ilgisi bulunmayan davanın genel hükümlere göre Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, 6100 Sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 14.03.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SORU CEVAP

captchaImg