AVŞAR HUKUK BÜROSU

ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 272 NCİ MADDESİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNE DAİR KANUN

KANUN NO: 7
ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNİN 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 272 NCİ MADDESİNDEN İSTİSNA EDİLMESİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 1 Temmuz 1960
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Temmuz 1960 - Sayı: 10544
4.t. Düstur, c.1 - s.56
MADDE 1 - Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait intibak hükümleriyle 272 nci maddesi hükmünden istisna edilmiştir.
MADDE 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg