AVŞAR HUKUK BÜROSU

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 137 VE 138 SAYILI GUVERNÖRLER KURULU KARARLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 6310
AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 137 VE 138 SAYILI GUVERNÖRLER KURULU KARARLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 17 Mayıs 2012
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 31 Mayıs 2012 - Sayı: 28309
MADDE 1 -(1) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında değişiklik yapılmasına ilişkin 137 ve 138 sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 -(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 -(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg