AVŞAR HUKUK BÜROSU

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 3705
AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASININ KURULUŞ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 20 Ocak 1991
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 26 Mart 1991 - Sayı: 20826
MADDE 1. - 29.5.1990 tarihinde imzalanan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 - (Değişik : 6221 - 31.3.2011 / m.2) Türkiye Cumhuriyetinin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemeler 345.150.000 Avro karşılığını geçemez.
Bakanlar Kurulu, gerektiğinde bu tutarı beş katına kadar artırmaya yetkilidir.  


MADDE 3. - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için gerekli olan diğer işlemleri yapmak ve sözleşme hükümlerinin gerektirdiği tedbirleri almak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg