AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI AY ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 4696
BAZI AY ADLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 10 Ocak 1945
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 15 Ocak 1945 - Sayı: 5905
3.t.Düstur, c.26 - s.180
MADDE 1 - Teşrinievvel ayı Ekim, Teşrinisani ayı Kasım, Kanunuevvel ayı Aralık ve Kanunusani ayı da Ocak olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg