AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI HALLERDE MEMLEKET İÇİNDE İZİNLİ GÖNDERİLECEK ERBAŞ VE ERLERİN YOL

KANUN NO: 6304
BAZI HALLERDE MEMLEKET İÇİNDE İZİNLİ GÖNDERİLECEK ERBAŞ VE ERLERİN YOL MASRAFLARININ DEVLETÇE ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 2 Mart 1954
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 8 Mart 1954 - Sayı: 8652
3.t. Düstur, c.35 - s.1165
MADDE 1 - Milletlerarası taahhütler icabı yurt dışına gönderilecek birliklerin astsubaylardan gayrı erbaşına ve erine aileleriyle vedalaşmak üzere yahut su baskını ve zelzele gibi büyük tabii afetlerle geniş yangın zuhur eden bölgeler halkından olan astsubaylardan gayrı erbaşa ve ere Milli Savunma Vekaletince izin verildiği takdirde memleket içindeki giriş ve dönüş nakil masrafları Devletçe ödenir.
MADDE 2 - Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur

SORU CEVAP

captchaImg