AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK

KANUN NO: 2566
BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 18 Aralık 1981
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Aralık 1981 - Sayı: 17552
5.t. Düstur, c.21 - s.81
MADDE 1 - 03.11.1980 tarih ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile ek ve değişikliklerinin hükümleri;
a) Güven ve asayişi ihlal eden eylemler nedeniyle yakalanan, gözaltına alınan, tutuklanan veya hükümlü bulunanların muayene ve tedavileri ile görevlendirilen sağlık personelinden, bu görevlerinden dolayı (görevleri sona ermiş olsa bile) öldürülen, sakatlanan veya yaralananlar;
b) Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki maksadıyla mayınlanmış sahaların temizlenmesinde görev alanlardan, bu görevleri esnasında ölen, (Değişik ibare : 6462 - 25.4.2013 / m.1/25) “engelli hâle gelen” veya yaralananlar;
Hakkında da uygulanır.
MADDE 2 - Aynı olay ve durum nedeniyle 2330 sayılı Kanundan yararlanmış olanlar 1 inci maddedeki hüküm ayrıca uygulanmaz.
MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri 26.12.1978 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

SORU CEVAP

captchaImg