AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI KANUNLARDAKİ "DEVLET BAŞKANI" UNVANININ "CUMHURBAŞKANI" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2779
BAZI KANUNLARDAKİ "DEVLET BAŞKANI" UNVANININ "CUMHURBAŞKANI" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 11 Ocak 1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Ocak 1983 - Sayı: 17927
5.t. Düstur, c.22 - s.142
MADDE 1 - 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kabul edilen Kanunlarda geçen "Devlet Başkanı" unvanı "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Kanun 9 Kasım 1982 tarihinden geçerli olarak yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg