AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3520
BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 1 Şubat 1989
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Şubat 1989 - Sayı: 20076
5.t.Düstur, c.28 - s.
AMAÇ
MADDE 1 - Bu Kanunun amacı; hukuki durumda herhangi bir değişiklik yapmamak üzere kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, müessir ve ekonomik şekilde yürütülmesini temin için, bazı kanunların mükerrer ve düzensiz olan madde numaralarının düzenli bir sıralamaya kavuşturulmasıdır.
BAZI EK MADDE NUMARALIRININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE MÜSTAKİL MADDELERİN EK MADDEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
MADDE 2 - (1) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile;
a) Karşılarındaki kanuna eklenmiş bulunan ek maddelerin numaraları ile müstakil madde olarak getirilmiş olan hükümlerin numaraları, "Ek Maddenin Yeni Numarası" sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmiş,
b) Hizalarındaki kanuna numarasız olarak getirilmiş olan ek maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.
GEÇİCİ MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE 3 - (2) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;
a) Düzensiz olarak getirilen geçici maddelerin numaraları, "Geçici Maddenin Yeni Numarası" sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,
b) Numarasız olarak eklenen geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.
EK GEÇİCİ MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE 4 - (3) sayılı listede tarih ve sayıları gösterilen kanunlar ile karşılarında gösterilen kanuna;
a) Düzensiz olarak getirilen ek geçici madde numaraları, "Ek Geçici Maddenin Yeni Numarası" sütununda görüldüğü şekilde değiştirilerek teselsül ettirilmişler,
b) Numarasız olarak eklenen ek geçici maddeler ise belirtilen sütundaki gibi numaralandırılmışlardır.
YÜRÜRLÜK
MADDE 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 6 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg