AVŞAR HUKUK BÜROSU

BAZI ÖZLÜK İŞLERİYLE İLGİLİ TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2968
BAZI ÖZLÜK İŞLERİYLE İLGİLİ TASARRUFLAR HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 2 Aralık 1983
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 3 Aralık 1983 - Sayı: 18240
5.t. Düstur, c.22 - s.
MADDE 1 - 12 Eylül 1980 tarihinden sonra kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar geçen süre içinde görev alan Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Bakanların personel atanmasına, yer değiştirmeye, geçici yetki vermeye, görevlendirmeye, görevden uzaklaştırmaya, göreve son vermeye ilişkin işlemleri ile ilgili karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, mali veya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla haklarında herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.
MADDE 2 - Bu Kanun 12 Eylül 1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg