AVŞAR HUKUK BÜROSU

CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASINA DAİR AVRUPA

KANUN NO: 2080
CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 1 Mart 1977
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 13 Mart 1977 - Sayı: 15877
5.t.Düstur, c.16 - s.
MADDE 1 - 26 Haziran 1974 tarihinde Strazburg'da imzalanan ''Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi''nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 - Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasiyle ilgili olarak Devlet tarafından yapılması gereken işlemleri Adalet Bakanlığı yerine getirir. Ancak, kamu davası açılmış ise, Ceza Kovuşturulmasının durdurulmasına veya aktarılmasına davayı gören mahkeme veya hakimlikçe karar verilir.
MADDE 3 - Yabancı memlekette işlenen ve Sözleşmenin 2 nci maddesinin verdiği yetkiye göre Türkiye'de yapılacak kovuşturmalarda selâhiyet, Türk Ceza Kanununun 4, 5, 6, 7 ve 8 inci meddeleri hükmünce Türkiye'de takibi gereken suçlarda uygulanan hükümlere göre tayin edilir.
MADDE 4 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg