AVŞAR HUKUK BÜROSU

CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE ÇIKARILAN 1803

KANUN NO: 1938
CUMHURİYETİN 50 NCİ YILI NEDENİYLE ÇIKARILAN 1803 SAYILI AF KANUNUNDAN KISMEN YARARLANAN SOFÖR VEYA SÜRÜRCÜLERİN MESLEKLERİNİ İCRA EDEBİLECEKLERİNE DAİR KANUN
Kabul Tarihi: 24 Şubat 1976
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Mart 1976 - Sayı: 15519
5.t.Düstur, c.15 - s.683
MADDE 1 - Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki 1803 sayılı Kanunla cezaları kısmen affa uğrayan şoför ve sürücüler hakkında, Karayolları Trafik Kanununda yazılı ehliyetnamelerin geri alınmasına dair hükümler uygulanmaz ve alınmış ehliyetnameler geri verilir.
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg