AVŞAR HUKUK BÜROSU

SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASINA UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

KANUN NO: 6533

SANAL ORTAMDA İŞLENEN SUÇLAR SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kabul Tarihi:
22 Nisan 2014

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı:
2 Mayıs 2014 - Sayı: 28988

MADDE 1 - (1) Hükümetimiz adına 10 Kasım 2010 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi”nin çekinceler ve beyanlar ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 - (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg