AVŞAR HUKUK BÜROSU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ABD ARASINDA CEZA YARGILARININ YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 2314
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA CEZA YARGILARININ YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA KANUN
Kabul Tarihi: 10 Ekim 1980
Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ekim 1980 - Sayı: 17132
5.t.Düstur, c.19 -
MADDE 1 - 7 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da imzalanan ''Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesine ilişkin Anlaşma''nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 - Bu Anlaşmanın amaçları ve uygulanması ile ilgili olarak Devlet tarafından yapılması gereken işlemler Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
MADDE 3 - Ceza yargısının tanınması ve yerine getirilmesi isteminin işleme konulması Adalet Bakanlığınca kabul edildiği takdirde, Anlaşma hükümleri uyarınca gerekli inceleme ve karar verme konusunda yetkili mahkeme, hükümlünün Türkiye'de mutad olarak oturduğu yerdeki, böyle bir yer yoksa Türkiye'de bulunduğu yerdeki, Türkiye'de bulunmuyorsa Ankara'daki yabancı mahkümiyet kararına esa teşkil eden suça ve cezasına göre görevli mahkemedir.
Anlaşmanın 19 uncu maddesnin 2 nci bendi gereğince yapılan geçici tutulama istemleri, Ankara Sulh Ceza Mahkemesinde incelenir ve karara bağlanır.
MADDE 4 - Yukarıdaki maddenin ikinci fıkrasında yazılı geçici tutuklama ile ilgili karar dışında yetkili mahkeme tarafından verilecek kararlara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir.
MADDE 5 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

SORU CEVAP

captchaImg