AVŞAR HUKUK BÜROSU

ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDAKİ 3573 SAYILI KANUNUN SAKIZ VE NEVİLERİYLE HARNUPLUKLARA DA TEŞMİLİNE DAİR KANUN

Kabul Tarihi: 9 Temmuz 1956

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Temmuz 1956 - Sayı: 9358

MADDE 1 - Antep fıstığı ve harnupluk tesisi için sakız (Pistacia) nevileri olan menengiç (Pistacia Terebinthus L.), buttun (Pistacia, Khinjuk), yabani sakız ("Mezdeki sakızı (Pistacia Lentiscus L.), âdi sakız (Pistacia mutica, Fisch), Filistin sakızı (Pistacia Palestina, Boiss") ağaçlarını aşılamak suretiyle istifade etmek istiyenler hakkında zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılmasına dair olan 3573 sayılı kanun ile mezkûr kanunun 14 üncü maddesini değiştiren 3669 sayılı kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan nizamnameler aynen tatbik olunur. (*)
_____
(*) Bk. Bakanlar Kurulunun 28 Şubat 1940 tarih ve 2/12927 sayılı kararnamesiyle yürürlüğe konulan TÜZÜK, T.C. Tüzükleri : c.2-s.377.
_____

MADDE 2 -
Bu tatbikat sakız ve nevilerinin ve yabani harnuplukların ayrı bulundukları yerlerde ayrı ayrı yapılabileceği gibi, zeytin, sakız ve nevileriyle yabani, harnuplukların karışık olarak bulundukları yerlerde dahi bir arada tesis olunabilir.

MADDE 3 -
Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 -
Bu kanunun hükümlerini Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ticaret ve Ziraat Vekilleri yerine getirir.

SORU CEVAP

captchaImg