AVŞAR HUKUK BÜROSU

a) Kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ile parasal haklarına ilişkin işlerden,
b) Re’sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından,
c) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan,
ç) Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden,
d) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından,
e) Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun ile 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanundan,
f) Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

SORU CEVAP

captchaImg