AVŞAR HUKUK BÜROSU

a) Kamu görevine alınma ile ilgili (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) işlemlerden,
b) Adaylık statüsü ve süreci ile ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve performans değerlendirmesi dâhil) işlemlerden,
c) Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden,
ç) Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/C maddesi kapsamında çalışanlarla ilgili (sözleşme yapma, feshetme ve parasal konular dâhil) işlemlerden,

kaynaklanan ve Danıştay Onaltıncı Dairesinin görev alanına girmeyen davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

SORU CEVAP

captchaImg